Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
pracovni-pravo:pfuk:pracko:zkouska:skupina-ii:otazka-18 [2012/12/30 02:02]
Michala Šmahelová [18. Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr]
pracovni-pravo:pfuk:pracko:zkouska:skupina-ii:otazka-18 [2013/01/03 14:31] (aktuální)
Řádek 43: Řádek 43:
  
   * § 75 - Dohoda o provedení práce   * § 75 - Dohoda o provedení práce
 +  *  **DPP je dvoustranným právním úkonem, kterým vzniká základní pracovněprávní vztah, v němž zaměstnanec koná závislou práci pro zaměstnavatele za odměnu, přičemž rozsah výkonu práce je omezen**
   * Rozsah ​ práce, ​ na který se dohoda o provedení práce uzavírá, nesmí být větší ​ než 300 hodin v kalendářním roce. Do rozsahu práce se započítává také   ​doba ​ práce ​ konaná ​ zaměstnancem ​ pro  zaměstnavatele ​ v  témže kalendářním ​ roce  na základě jiné dohody o provedení práce. V dohodě o provedení ​ práce ​ musí  být  uvedena ​ doba,  na  kterou ​ se tato dohoda uzavírá.   * Rozsah ​ práce, ​ na který se dohoda o provedení práce uzavírá, nesmí být větší ​ než 300 hodin v kalendářním roce. Do rozsahu práce se započítává také   ​doba ​ práce ​ konaná ​ zaměstnancem ​ pro  zaměstnavatele ​ v  témže kalendářním ​ roce  na základě jiné dohody o provedení práce. V dohodě o provedení ​ práce ​ musí  být  uvedena ​ doba,  na  kterou ​ se tato dohoda uzavírá.
-  * DPP je dvoustraným právním úkonem, kterým vzniká základní pracovněprávní vztah, v němž zaměstnanec koná závislou práci pro zaměstnavatele za odměnu, přičemž rozsah výkonu práce je omezen 
-  * DPP lze uzavřít maximálně na 300 hodin v kalendářním roce 
-  * do tohoto rozsahu se započítává také doba práce, kterou zaměstnanec koná pro zaměstnavatele ve stejném kalendářním roce na základě jiné dohody o provedení práce 
   * v rámci jednoho roku tak mohou tentýž zaměstnanec a zaměstnavatel uzavřít mezi sebou dohody o provedení práce o celkovém rozsahu nejvýše 300 hodin   * v rámci jednoho roku tak mohou tentýž zaměstnanec a zaměstnavatel uzavřít mezi sebou dohody o provedení práce o celkovém rozsahu nejvýše 300 hodin
   * dohoda, která byla uzavřena nad rozsah 300 hodin, je neplatná; bylo by ale možné takovýto úkon posuzovat jako dohodu o pracovní činnosti nebo pracovní smlouvu   * dohoda, která byla uzavřena nad rozsah 300 hodin, je neplatná; bylo by ale možné takovýto úkon posuzovat jako dohodu o pracovní činnosti nebo pracovní smlouvu
Řádek 56: Řádek 54:
   * Skončení pracovněprávního vztahu založeného DPP: záleží na podmínkách sjednaných v dohodě; z hlediska právní úpravy končí tento právní vztah vzájemnou dohodou nebo splněním – ostatní způsoby skončení je třeba mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem sjednat   * Skončení pracovněprávního vztahu založeného DPP: záleží na podmínkách sjednaných v dohodě; z hlediska právní úpravy končí tento právní vztah vzájemnou dohodou nebo splněním – ostatní způsoby skončení je třeba mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem sjednat
   * od 1.1.2012 se z odměny z DPP odvádí pojistné na zdravotní a sociální pojištění,​ pokud výše této odměny za kalendářní měsíc přesáhne 10 000 Kč hrubého   * od 1.1.2012 se z odměny z DPP odvádí pojistné na zdravotní a sociální pojištění,​ pokud výše této odměny za kalendářní měsíc přesáhne 10 000 Kč hrubého
- 
 ==== DOHODY X HPP ==== ==== DOHODY X HPP ====
   * pokud neexistuje speciální úprava pro dohody, řídí se otázka subsidiárně ustanoveními o pracovním poměru, pokud nejsou vyloučena v §77 odst. 2 (není to kogentní ustanovení,​ lze v dohodě sjednat)   * pokud neexistuje speciální úprava pro dohody, řídí se otázka subsidiárně ustanoveními o pracovním poměru, pokud nejsou vyloučena v §77 odst. 2 (není to kogentní ustanovení,​ lze v dohodě sjednat)
Řádek 69: Řádek 66:
 ===== Prameny ===== ===== Prameny =====
   * BĚLINA, Miroslav a kol. //Pracovní právo//. 5. dopl. a podstat. přeprac. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012, 599 s., ISBN 978-80-7400-405-6,​ s. 429 - 440.   * BĚLINA, Miroslav a kol. //Pracovní právo//. 5. dopl. a podstat. přeprac. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012, 599 s., ISBN 978-80-7400-405-6,​ s. 429 - 440.
 +{{template>​pracovni-pravo:​pfuk:​pracko:​zkouska:​navigace}}
 +
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code