Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
pracovni-pravo:pfuk:pracko:zkouska:skupina-ii:otazka-16 [2013/01/03 14:31]
127.0.0.1 upraveno mimo DokuWiki
pracovni-pravo:pfuk:pracko:zkouska:skupina-ii:otazka-16 [2017/04/04 16:45]
62.24.79.113 [Práva vedoucích zaměstnanců]
Řádek 33: Řádek 33:
       * s pověřením podle věty první musí být zaměstnanec seznámen       * s pověřením podle věty první musí být zaměstnanec seznámen
       * vedoucí zaměstnanci jiného zaměstnavatele však nemohou činit vůči zaměstnanci jménem vysílajícího zaměstnavatele právní úkony - §40(2)       * vedoucí zaměstnanci jiného zaměstnavatele však nemohou činit vůči zaměstnanci jménem vysílajícího zaměstnavatele právní úkony - §40(2)
-  * nahlížet ​do osobního ​spisu zaměstnance (jsou-li mu nadřízeni) - §312(2)+  * nahlížet ​doosobního ​spisu zaměstnance (jsou-li mu podřízeni) - §312(2)
  
  
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code