Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
pracovni-pravo:pfuk:pracko:zkouska:skupina-ii:otazka-15 [2012/12/06 19:32]
Klára Švandelíková
pracovni-pravo:pfuk:pracko:zkouska:skupina-ii:otazka-15 [2013/01/03 14:31] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
-===== 15. Neplatné rozvázání pracovního poměru a jeho právní následky =====+======  ​15. Neplatné rozvázání pracovního poměru a jeho právní následky =====
 + 
  
 ===== Nároky z neplatného rozvázání pracovního poměru ===== ===== Nároky z neplatného rozvázání pracovního poměru =====
Řádek 38: Řádek 39:
  
 ===== Prameny ===== ===== Prameny =====
- +  ​* BĚLINA, Miroslav ​a kol. //Pracovní právo//. 5. dopl. a podstat. přeprac. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012, 599 s., ISBN 978-80-7400-405-6,​ s. 252 - 254. 
-  ​* Bělina ​a kol. Pracovní právo, 2012, str. 252-254 +{{template>​pracovni-pravo:​pfuk:​pracko:​zkouska:​navigace}}
-  * ZP, zejména §69-72 +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
  
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code