Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
pracovni-pravo:pfuk:pracko:zkouska:skupina-ii:otazka-14 [2012/12/09 02:32]
Petr Veselý
pracovni-pravo:pfuk:pracko:zkouska:skupina-ii:otazka-14 [2013/01/03 14:31] (aktuální)
Řádek 54: Řádek 54:
   * BĚLINA, Miroslav a kol. //Pracovní právo//. 5. dopl. a podstat. přeprac. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012, 599 s., ISBN 978-80-7400-405-6,​ s. 256 - 258.   * BĚLINA, Miroslav a kol. //Pracovní právo//. 5. dopl. a podstat. přeprac. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012, 599 s., ISBN 978-80-7400-405-6,​ s. 256 - 258.
   * JAKUBKA, Jaroslav, Zdeněk SCHMIED a Ladislav TRYLČ. //Zákoník práce 2012: převodní můstek k "​velké"​ novele zákoníku práce, stručný komentář, shrnutí změn k 1. lednu 2012//. 8. aktualiz. vyd. Olomouc: ANAG, 2012, 159 s. ISBN 978-80-7263-709-6,​ s. 40 - 41; 137 - 138.    * JAKUBKA, Jaroslav, Zdeněk SCHMIED a Ladislav TRYLČ. //Zákoník práce 2012: převodní můstek k "​velké"​ novele zákoníku práce, stručný komentář, shrnutí změn k 1. lednu 2012//. 8. aktualiz. vyd. Olomouc: ANAG, 2012, 159 s. ISBN 978-80-7263-709-6,​ s. 40 - 41; 137 - 138. 
 +{{template>​pracovni-pravo:​pfuk:​pracko:​zkouska:​navigace}}
 +
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code