Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
pracovni-pravo:pfuk:pracko:zkouska:skupina-ii:otazka-14 [2012/11/17 19:14]
Ludmila Halajová
pracovni-pravo:pfuk:pracko:zkouska:skupina-ii:otazka-14 [2012/12/09 02:32]
Petr Veselý
Řádek 51: Řádek 51:
  
  
----- +===== Prameny ===== 
- +  * BĚLINA, Miroslav a kol. //Pracovní právo//. 5. dopl. a podstat. přeprac. vyd. Praha: ​C.H. Beck, 2012, 599 s., ISBN 978-80-7400-405-6,​ s. 256 - 258. 
-==== Prameny ==== +  * JAKUBKA, Jaroslav, Zdeněk SCHMIED a Ladislav TRYLČ. //Zákoník práce 2012: převodní můstek k "​velké"​ novele zákoníku prácestručný komentářshrnutí změn k 1lednu 2012//. 8. aktualiz. vyd. Olomouc: ANAG, 2012, 159 s. ISBN 978-80-7263-709-6s. 40 - 41137 - 138
- +
-  * Pracovní právo, M.Bělina a kolektiv, ​5.vydání (2012), ​C.H.Beck, ​str. 256-258 +
-  * zákon č.262/2006 Sb., zákoník práce +
-  * Zákoník práce 2012, J. JakubkaZ.Schmied, L.Trylč, ​8.vydání (2012)ANAGstr. 40-41137-138 +
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code