Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
pracovni-pravo:pfuk:pracko:zkouska:skupina-ii:otazka-13 [2012/12/06 19:31]
Klára Švandelíková [Prameny]
pracovni-pravo:pfuk:pracko:zkouska:skupina-ii:otazka-13 [2012/12/09 02:29]
Petr Veselý
Řádek 32: Řádek 32:
   * pokud zaměstnanec prohlásí, že na prodloužení pracovního poměru netrvá, skončí pracovní poměr obvyklým způsobem uplynutím výpovědní doby   * pokud zaměstnanec prohlásí, že na prodloužení pracovního poměru netrvá, skončí pracovní poměr obvyklým způsobem uplynutím výpovědní doby
  
----- 
  
 ===== Prameny ===== ===== Prameny =====
- +  ​BĚLINA, Miroslav a kol. //Pracovní právo//. 5. dopl. a podstat. přeprac. vyd. Praha: ​C.H. Beck, 2012, 599 s., ISBN 978-80-7400-405-6,​ s. 251 - 252.
-  ​* Pracovní právo, M.Bělina a kolektiv, ​5.vydání (2012), ​C.H.Beck, ​str. 251-252 +
-  * zákon č.262/2006 Sb., zákoník práce +
- +
- +
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code