Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
pracovni-pravo:pfuk:pracko:zkouska:skupina-ii:otazka-12 [2012/12/03 12:13]
Ludmila Halajová
pracovni-pravo:pfuk:pracko:zkouska:skupina-ii:otazka-12 [2013/01/03 14:31] (aktuální)
Řádek 69: Řádek 69:
   * rozvázání pracovního poměru se zaměstnancem,​ který je **osobou se zdravotním postižením**,​ je zaměstnavatel povinen //písemně oznámit příslušnému úřadu práce//   * rozvázání pracovního poměru se zaměstnancem,​ který je **osobou se zdravotním postižením**,​ je zaměstnavatel povinen //písemně oznámit příslušnému úřadu práce//
  
----- +===== Prameny ​===== 
- +  * BĚLINA, Miroslav a kol. //Pracovní právo//. 5. dopl. a podstat. přeprac. vyd. Praha: ​C.H. Beck, 2012, 599 s., ISBN 978-80-7400-405-6,​ s. 241 - 250. 
-=== Prameny === +{{template>​pracovni-pravo:​pfuk:​pracko:​zkouska:​navigace}}
-  * Pracovní právo, M.Bělina a kolektiv, ​5.vydání (2012), ​C.H.Beck, ​str. 241-250 +
-  * zákon č.262/2006 Sb., zákoník práce +
- +
  
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code