Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
pracovni-pravo:pfuk:pracko:zkouska:skupina-ii:otazka-11 [2012/12/02 22:03]
Karolina Vosátková
pracovni-pravo:pfuk:pracko:zkouska:skupina-ii:otazka-11 [2013/01/03 14:31] (aktuální)
Řádek 19: Řádek 19:
    
   * Důvody: ​   * Důvody: ​
-  - Byl – li zaměstnanec pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu delší než 1 rok nebo byl- li pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaná ​při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu nejméně 6 měsíců ​ ​- ​ +  - Byl – li zaměstnanec pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu delší než 1 rok nebo byl- li pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný ​při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu nejméně 6 měsíců  
-    * Kumulace podmínek: pravomocně odsouzen + trest odnětí svobody ( nemůže tedy chodit do práce) + delší než rok + úmyslný trestný čin   +      * Kumulace podmínek: pravomocně odsouzen + trest odnětí svobody (nemůže tedy chodit do práce) + delší než rok + úmyslný trestný čin   
-  - Porušil-li zaměstnanec zvlášť hrubým způsobem povinnost vyplývající z právních předpisu ​vztahujících se k jím vykonávané práci  +  - Porušil-li zaměstnanec zvlášť hrubým způsobem povinnost vyplývající z právních předpisů ​vztahujících se k jím vykonávané práci  
-  * Z těchto důvodů lze pracovní poměr okamžitě ukončit jen ve lhůtě 2 měsíců ode dne, kdy se o takovémto důvody strany ​dozvěděli. Nejpozději však do jednoho roku ode dne vzniku. ​+  * Z těchto důvodů lze pracovní poměr ​se zaměstnancem ​okamžitě ukončit jen ve lhůtě 2 měsíců ode dne, kdy se o takovémto důvodu zaměstnavatel ​dozvěděl, nejpozději však do jednoho roku ode dne vzniku. ​
   * Účast odborové organizace v této situaci je stejná jako u výpovědi. ​   * Účast odborové organizace v této situaci je stejná jako u výpovědi. ​
  
Řádek 28: Řádek 28:
   * Těmto osobám (kromě ženy na mateřské dovolené) však lze dát VÝPOVĚĎ z důvodů, pro které lze okamžitě zrušit pracovní poměr. ​   * Těmto osobám (kromě ženy na mateřské dovolené) však lze dát VÝPOVĚĎ z důvodů, pro které lze okamžitě zrušit pracovní poměr. ​
   * V praxi to znamená, že zde bude výpovědní lhůta a dostanou odstupné. ​   * V praxi to znamená, že zde bude výpovědní lhůta a dostanou odstupné. ​
 +
 +
 +===== Prameny =====
 +  * BĚLINA, Miroslav a kol. //Pracovní právo//. 5. dopl. a podstat. přeprac. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012, 599 s., ISBN 978-80-7400-405-6,​ s. 249 - 250.
 +{{template>​pracovni-pravo:​pfuk:​pracko:​zkouska:​navigace}}
  
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code