Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
pracovni-pravo:pfuk:pracko:zkouska:skupina-ii:otazka-11 [2012/12/02 22:08]
Karolina Vosátková
pracovni-pravo:pfuk:pracko:zkouska:skupina-ii:otazka-11 [2012/12/09 02:27]
Petr Veselý
Řádek 29: Řádek 29:
   * V praxi to znamená, že zde bude výpovědní lhůta a dostanou odstupné. ​   * V praxi to znamená, že zde bude výpovědní lhůta a dostanou odstupné. ​
  
----- 
- 
-Prameny: Bělina a kol. Pracovní právo, 2012 - str. 249-250 
  
 +===== Prameny =====
 +  * BĚLINA, Miroslav a kol. //Pracovní právo//. 5. dopl. a podstat. přeprac. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012, 599 s., ISBN 978-80-7400-405-6,​ s. 249 - 250.
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code