Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
pracovni-pravo:pfuk:pracko:zkouska:skupina-ii:otazka-10 [2013/01/08 13:16]
František Kryštof
pracovni-pravo:pfuk:pracko:zkouska:skupina-ii:otazka-10 [2013/01/08 13:16] (aktuální)
František Kryštof
Řádek 8: Řádek 8:
   * přijetí návrhu opožděně nebo s výhradami = **nový návrh**   * přijetí návrhu opožděně nebo s výhradami = **nový návrh**
   * pracovní poměr končí dnem, který byl v dohodě sjednán   * pracovní poměr končí dnem, který byl v dohodě sjednán
-  * důvody rozvázání pracovního poměru nemusí být uvedeny,(POZOR, před koncepční novelou 2011 platilo, že důvod rozvázání pracovního poměru musí být návrh zaměstnance uváděn vždy!)+  * důvody rozvázání pracovního poměru nemusí být uvedeny(POZOR, před koncepční novelou 2011 platilo, že důvod rozvázání pracovního poměru musí být návrh zaměstnance uváděn vždy!)
   * obligatornost **písemné formy** dohody o rozvázání pracovního poměru je dána ZPr -  je to v zájmu právní jistoty účastníků;​ každá smluvní strana musí obdržet jedno vyhotovení dohody o rozvázání prac. poměru   * obligatornost **písemné formy** dohody o rozvázání pracovního poměru je dána ZPr -  je to v zájmu právní jistoty účastníků;​ každá smluvní strana musí obdržet jedno vyhotovení dohody o rozvázání prac. poměru
   * podpisy účastníků nemusí být na téže listině   * podpisy účastníků nemusí být na téže listině
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code