Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
pracovni-pravo:pfuk:pracko:zkouska:skupina-i:otazka-8 [2012/12/15 05:39]
Klára Švandelíková [Současná úprava základních zásad PPV]
pracovni-pravo:pfuk:pracko:zkouska:skupina-i:otazka-8 [2013/01/03 14:31] (aktuální)
Řádek 16: Řádek 16:
  
 ==== Subsidiární vztah OZ k ZPr a aplikace ==== ==== Subsidiární vztah OZ k ZPr a aplikace ====
-  * Subsidiární vztah OZ k ZPr má odraz i v oblasti ​zákl. ​zásad PPV+  * Subsidiární vztah OZ k ZPr má odraz i v oblasti ​základních ​zásad PPV
   * Základní zásady PPV je třeba považovat za **zásady zvláštní** (doplňující a modifikující) ve vztahu k obecným zásadám soukromého práva (především k zásadě „je dovoleno, co není výslovně zakázáno“ - ta je promítnuta v § 4b ZPr, ale i k dalším - autonomie vůle, pacta sunt servanda, ochrana dobré víry aj.)   * Základní zásady PPV je třeba považovat za **zásady zvláštní** (doplňující a modifikující) ve vztahu k obecným zásadám soukromého práva (především k zásadě „je dovoleno, co není výslovně zakázáno“ - ta je promítnuta v § 4b ZPr, ale i k dalším - autonomie vůle, pacta sunt servanda, ochrana dobré víry aj.)
-  * Interpretační význam ​zákl. ​zásad PPV je umocněn ve vazbě na § 4 ZPr (vyjádření subsidiárního vztahu OZ k ZPr): „... řídí se OZ, a to **vždy v souladu se základními zásadami pracovněprávních vztahů**“. +  * Interpretační význam ​základních ​zásad PPV je umocněn ve vazbě na § 4 ZPr (vyjádření subsidiárního vztahu OZ k ZPr): „... řídí se OZ, a to **vždy v souladu se základními zásadami pracovněprávních vztahů**“. 
-  * Právě z tohoto důvodu bude klíčové vyjasnění celkového rozsahu ​zákl. ​zásad PPV - pro posuzování souladnosti,​ které může být i limitujícím faktorem při subsidiární aplikaci OZ na PPV+  * Právě z tohoto důvodu bude klíčové vyjasnění celkového rozsahu ​základních ​zásad PPV - pro posuzování souladnosti,​ které může být i limitujícím faktorem při subsidiární aplikaci OZ na PPV
   * I po 1.1.2012 ale najdeme v ZPr najít ustanovení (konkrétně § 4a - vylučuje užití na PPV obecně, § 28 ZPr - vylučuje aplikaci na kolektivní smlouvy), která v některých případech výslovně vylučují aplikaci konkrétních ustanovení OZ na PPV.   * I po 1.1.2012 ale najdeme v ZPr najít ustanovení (konkrétně § 4a - vylučuje užití na PPV obecně, § 28 ZPr - vylučuje aplikaci na kolektivní smlouvy), která v některých případech výslovně vylučují aplikaci konkrétních ustanovení OZ na PPV.
   * Další informace především v ot. [[pracovni-pravo:​pfuk:​pracko:​zkouska:​skupina-i:​otazka-3|]] a ot. [[pracovni-pravo:​pfuk:​pracko:​zkouska:​skupina-i:​otazka-6|]]   * Další informace především v ot. [[pracovni-pravo:​pfuk:​pracko:​zkouska:​skupina-i:​otazka-3|]] a ot. [[pracovni-pravo:​pfuk:​pracko:​zkouska:​skupina-i:​otazka-6|]]
Řádek 33: Řádek 33:
   * LEHEČKA, Jiří. Zákoník práce od ledna 2012. In: //​Businessinfo.cz//​ [online]. 2011 [cit. 2012-12-09]. Dostupné z: http://​www.businessinfo.cz/​cs/​clanky/​zakonik-prace-od-ledna-2012-4800.html ​   * LEHEČKA, Jiří. Zákoník práce od ledna 2012. In: //​Businessinfo.cz//​ [online]. 2011 [cit. 2012-12-09]. Dostupné z: http://​www.businessinfo.cz/​cs/​clanky/​zakonik-prace-od-ledna-2012-4800.html ​
   * Důvodová zpráva k zákonu č. 365/2011 Sb. [online]. [cit. 2012-12-09]. Dostupné z: <​http://​www.psp.cz/​sqw/​text/​tiskt.sqw?​O=6&​CT=411&​CT1=0>​.   * Důvodová zpráva k zákonu č. 365/2011 Sb. [online]. [cit. 2012-12-09]. Dostupné z: <​http://​www.psp.cz/​sqw/​text/​tiskt.sqw?​O=6&​CT=411&​CT1=0>​.
 +{{template>​pracovni-pravo:​pfuk:​pracko:​zkouska:​navigace}}
 +
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code