Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
pracovni-pravo:pfuk:pracko:zkouska:skupina-i:otazka-6 [2013/01/03 14:31]
127.0.0.1 upraveno mimo DokuWiki
pracovni-pravo:pfuk:pracko:zkouska:skupina-i:otazka-6 [2014/12/27 11:20] (aktuální)
Michal Zikmund [Působnost pracovního práva] typo
Řádek 86: Řádek 86:
 ===== Působnost pracovního práva ===== ===== Působnost pracovního práva =====
   * **Věcná a osobní** - okruh společenských pracovních vztahů, na které se aplikují jeho normy; osobní je okruh subjektů, na něž se pracovněprávní úprava vztahuje. Doplňuje a zpřesňuje věcnou působnost   * **Věcná a osobní** - okruh společenských pracovních vztahů, na které se aplikují jeho normy; osobní je okruh subjektů, na něž se pracovněprávní úprava vztahuje. Doplňuje a zpřesňuje věcnou působnost
-    * Normy prac. práva se vztahují ​jendka ​na pr. vztahy mezi fyzickými osobami a ZLi, které vznikají při výkonu závislé práce (//​individuální prac. právo//) a také na vztahy mezi ZLi či jejich organizacemi a odborovou organizací nebo odborovými svazy (//​kolektivní prac. právo//). Specifickou oblastí je problematika zajišťování práva na zaměstnání (//úprava zaměstnanosti//​)+    * Normy prac. práva se vztahují ​jednak ​na pr. vztahy mezi fyzickými osobami a ZLi, které vznikají při výkonu závislé práce (//​individuální prac. právo//) a také na vztahy mezi ZLi či jejich organizacemi a odborovou organizací nebo odborovými svazy (//​kolektivní prac. právo//). Specifickou oblastí je problematika zajišťování práva na zaměstnání (//úprava zaměstnanosti//​)
     * Individuální PPV se řídí především ZPr a souvisejícími prováděcími předpisy. Na většinu právních vztahů účasti na výkonu závislé práce se ZPr vztahuje plně a přímo (//přímá působnost//​)     * Individuální PPV se řídí především ZPr a souvisejícími prováděcími předpisy. Na většinu právních vztahů účasti na výkonu závislé práce se ZPr vztahuje plně a přímo (//přímá působnost//​)
     * Na některé další pr. vztahy účasti na práci, na něž se ZPr vztahuje, pokud zvláštní zákony nestanoví jinak (//​působnost subsidiární//​) - např. pracovní vztahy mezi družstvem a jeho členy     * Na některé další pr. vztahy účasti na práci, na něž se ZPr vztahuje, pokud zvláštní zákony nestanoví jinak (//​působnost subsidiární//​) - např. pracovní vztahy mezi družstvem a jeho členy
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code