Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
pracovni-pravo:pfuk:pracko:zkouska:skupina-i:otazka-40 [2012/12/20 13:19]
Petr Veselý
pracovni-pravo:pfuk:pracko:zkouska:skupina-i:otazka-40 [2013/01/03 14:31] (aktuální)
Řádek 38: Řádek 38:
  
 ===== Právo na informace a projednání ===== ===== Právo na informace a projednání =====
-  * Na rozdíl od práva kolektivně vyjednávat se nevztahuje pouze na odb. org.+  * Na rozdíl od práva kolektivně vyjednávat se nevztahuje pouze na odb. org. Také viz ot. [[pracovni-pravo:​pfuk:​pracko:​zkouska:​skupina-i:​otazka-37|]]
   * Vychází z mezinárodněprávních dokumentů: **//​Evropská sociální charta//**, **//​Směrnice č. 2002/​14/​ES//​** (obecný rámec pro vyjednávání a projednávání se ZCi v ES) a **//​Směrnice č. 94/45/ES o zřízení evropské rady zaměstnanců//​**   * Vychází z mezinárodněprávních dokumentů: **//​Evropská sociální charta//**, **//​Směrnice č. 2002/​14/​ES//​** (obecný rámec pro vyjednávání a projednávání se ZCi v ES) a **//​Směrnice č. 94/45/ES o zřízení evropské rady zaměstnanců//​**
   * Zákon striktně rozlišuje právo na informace × právo na projednávání (více zavazující)   * Zákon striktně rozlišuje právo na informace × právo na projednávání (více zavazující)
Řádek 71: Řádek 71:
   * BĚLINA, Miroslav a kol. //Pracovní právo//. 5. dopl. a podstat. přeprac. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012, 599 s., ISBN 978-80-7400-405-6,​ s. 461 - 468.   * BĚLINA, Miroslav a kol. //Pracovní právo//. 5. dopl. a podstat. přeprac. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012, 599 s., ISBN 978-80-7400-405-6,​ s. 461 - 468.
   * HŮRKA, Petr a kol. //Pracovní právo//. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2011, 559 s. ISBN 978-80-7380-316-2,​ s. 440 - 460.   * HŮRKA, Petr a kol. //Pracovní právo//. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2011, 559 s. ISBN 978-80-7380-316-2,​ s. 440 - 460.
 +{{template>​pracovni-pravo:​pfuk:​pracko:​zkouska:​navigace}}
 +
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code