Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
pracovni-pravo:pfuk:pracko:zkouska:skupina-i:otazka-3 [2014/12/22 18:09]
Michal Zikmund [Zákoník práce a Nový občanský zákoník]
pracovni-pravo:pfuk:pracko:zkouska:skupina-i:otazka-3 [2018/09/25 11:29] (aktuální)
Štěpánka Smolíková [Zákoník práce a nový občanský zákoník]
Řádek 37: Řádek 37:
  
 ===== Zákoník práce a nový občanský zákoník ===== ===== Zákoník práce a nový občanský zákoník =====
 +
   * Vzhledem k subsidiaritě občanského práva nebude zapotřebí velké novelizace ZP, přesto se NOZ v některých svých ustanoveních ZP dotýká, určité novelizace nutné budou   * Vzhledem k subsidiaritě občanského práva nebude zapotřebí velké novelizace ZP, přesto se NOZ v některých svých ustanoveních ZP dotýká, určité novelizace nutné budou
-  * **§ 34 NOZ** řeší zákaz dětské práce - tato úprava je prakticky shodná s úpravou v zákoně o zaměstnanosti,​ žádnou novelizaci nevyvolá. Otázkou je, proč touto duplicitní (v zásadě veřejnoprávní) úpravou zatěžovat NOZ +  * **§ 34 NOZ**  řeší zákaz dětské práce - tato úprava je prakticky shodná s úpravou v zákoně o zaměstnanosti,​ žádnou novelizaci nevyvolá. Otázkou je, proč touto duplicitní (v zásadě veřejnoprávní) úpravou zatěžovat NOZ 
-  * **§ 35 NOZ** - právní úprava způsobilosti zaměstnanců k právům a povinnostem a k právním úkonům. Názor autorů NOZ, že statusové věci mají být upraveny v NOZ, ovšem protiargumentem je, že pracovněprávní specifika by přeci jen měla být upravena v ZP. Problematické také je, že daná úprava je rozdílná od současné, ačkoli ta je bezproblémová +  * **§ 35 NOZ**  - právní úprava způsobilosti zaměstnanců k právům a povinnostem a k právním úkonům. Názor autorů NOZ, že statusové věci mají být upraveny v NOZ, ovšem protiargumentem je, že pracovněprávní specifika by přeci jen měla být upravena v ZP. 
-      * § 35 (1) nově znemožňuje uzavřít pracovněprávní vztah s osobou, která již dovršila 15 let věku a přitom neukončila povinnou školní docházku. ​Nyní tato možnost je, den nástupu do práce ​však nesmí být sjednán ​na den, kdy je daná osoba ještě školou povinná, což však k ochraně těchto osob stačí. V praxi by tak nebylo možné sjednat si pracovněprávní vztah např. v květnu či červnu ​ed dokončením povinné ​školní ​docházky.  +      * § 35 umožňuje uzavřít pracovněprávní vztah s osobou, která již dovršila 15 let věku a přitom neukončila povinnou školní docházku. ​ ​Jako ​den nástupu do práce nesmí být sjednán den, který ​by předcházel dni, kdy nezletilý ukončí povinnou ​školní ​docházku
-      * § 35 (2) přináší zcela novou úpravu. Stanoví, že zákonný ​zástupce nezletilého mladšího 16 let může rozvázat pracovní poměr za nezletilého. Tato úprava je dost možná v rozporu s principy soukromého práva; někdo třetí zasáhne do smluvního vztahu dvou odlišných subjektů, tak razantním způsobem, že tento vztah proti jejich vůli zruší. Otázkou také je, vůči komu pak bude uplatňovat zaměstnavatel případné nároky - zda vůči nezletilému,​ či jeho zákonnému zástupci. Stejně tak je zajímavá situace, kdy může dojít k rozporu mezi nezletilým a zákonným zástupcem (např. z důvodu rozvodu rodičů). Systémově by tato úprava patřila do ZP a ne do NOZ, protože v tomto případě se nejedná dokonce ani o onu statusovou úpravu.  +      * Zákonný ​zástupce nezletilého mladšího 16 let již nemůže rozvázat pracovní poměr za nezletilého. 
-  * **§ 880(2) NOZ** - "​Rozhodují-li rodiče o vzdělání nebo o pracovním uplatnění dítěte, vezmou v úvahu jeho názor, schopnosti a nadání."​ Otázkou je, kdy budou za něj rozhodovat, když nezletilý sám svým právním úkonem rozhoduje o svém pracovním uplatnění +  * **§ 880(2) NOZ**  - "​Rozhodují-li rodiče o vzdělání nebo o pracovním uplatnění dítěte, vezmou v úvahu jeho názor, schopnosti a nadání."​ Otázkou je, kdy budou za něj rozhodovat, když nezletilý sám svým právním úkonem rozhoduje o svém pracovním uplatnění 
-  * **§ 2401 NOZ** "​upravující"​ pracovní poměr; toto ustanovení systémově nezapadá do NOZ. Je zde konstatování,​ že pracovní poměr upravuje jiný právní předpis. Problematickým se též jeví odst. 2, který vylučuje použití ustanovení o ochraně spotřebitele,​ jelikož klauzuli, která vylučuje ustanovení ze subsidiárního použití OZ má i ZP (viz. výše). ​+  * **§ 2401 NOZ**  "​upravující"​ pracovní poměr; toto ustanovení systémově nezapadá do NOZ. Je zde konstatování,​ že pracovní poměr upravuje jiný právní předpis. Problematickým se též jeví odst. 2, který vylučuje použití ustanovení o ochraně spotřebitele,​ jelikož klauzuli, která vylučuje ustanovení ze subsidiárního použití OZ má i ZP (viz. výše). 
  
 ===== (Subsidiární) použití OZ v prac. právu ===== ===== (Subsidiární) použití OZ v prac. právu =====
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code