Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
pracovni-pravo:pfuk:pracko:zkouska:skupina-i:otazka-39 [2012/12/14 18:04]
Petr Veselý
pracovni-pravo:pfuk:pracko:zkouska:skupina-i:otazka-39 [2013/01/03 14:31] (aktuální)
Řádek 51: Řádek 51:
     * Okruhy řešených otázek: odměňování v rozpočtové a příspěvkové sféře, reformy školství, restrukturalizace k hornictví a energetice...     * Okruhy řešených otázek: odměňování v rozpočtové a příspěvkové sféře, reformy školství, restrukturalizace k hornictví a energetice...
   ​   ​
-===== Historie soc. dialogu =====+===== Historie soc. dialogu ​a RHSD ČR =====
   * 1. pol. 90.let 20.stol. - **Generální dohody** - dohody sociálních partnerů a vlády o zachování sociálního smíru   * 1. pol. 90.let 20.stol. - **Generální dohody** - dohody sociálních partnerů a vlády o zachování sociálního smíru
   * 3.10.1990 - **Dohoda o zřízení Rady hospodářské a sociální dohody České republiky (RHSD ČR)**   * 3.10.1990 - **Dohoda o zřízení Rady hospodářské a sociální dohody České republiky (RHSD ČR)**
     * Jednalo se ospolečný dohadovací a iniciativní orgán všech 3 partnerů - v praxi označován jako tripartita     * Jednalo se ospolečný dohadovací a iniciativní orgán všech 3 partnerů - v praxi označován jako tripartita
     * RHSD projednávala otázky hosp. a soc. rozvoje. Vznik tohoto orgánu, předmět činnosti a postavení jeho orgánů vyplýval ze Statutu, Jednacího řádu a Generální dohody, uzavřených mezi partnery     * RHSD projednávala otázky hosp. a soc. rozvoje. Vznik tohoto orgánu, předmět činnosti a postavení jeho orgánů vyplýval ze Statutu, Jednacího řádu a Generální dohody, uzavřených mezi partnery
-  * Na tuto dohodu navazuje statut RHSD ČR určující rady, orgány, pravidla jednání, personální zastoupení a kritéria reprezentativnosti zaměstnavatelů a odborů+  * Na tuto dohodu navazuje ​**statut RHSD ČR** určující rady, orgány, pravidla jednání, personální zastoupení a kritéria reprezentativnosti zaměstnavatelů a odborů
   * Nejvyšší orgán RHSD - plenární schůze (1/2 měsíce) - 8 členů vlády, 7 představitelů zaměstnaneckých svazů, 7 představitelů odbor. org. - projednávány koncepce, návrhy zákonů, trendy rozvoje, řeší se konflikty   * Nejvyšší orgán RHSD - plenární schůze (1/2 měsíce) - 8 členů vlády, 7 představitelů zaměstnaneckých svazů, 7 představitelů odbor. org. - projednávány koncepce, návrhy zákonů, trendy rozvoje, řeší se konflikty
   * Předsednictvo RHSD - výkonný orgán, zasedá jednou měsíčně,​ projednává rozpory a koncepce z plenární schůze, řeší otázky sociálního smíru; skládá se z předsedy a 3 místropředsedů jmenovaných svými delegacemi   * Předsednictvo RHSD - výkonný orgán, zasedá jednou měsíčně,​ projednává rozpory a koncepce z plenární schůze, řeší otázky sociálního smíru; skládá se z předsedy a 3 místropředsedů jmenovaných svými delegacemi
Řádek 71: Řádek 71:
   * BĚLINA, Miroslav a kol. //Pracovní právo//. 5. dopl. a podstat. přeprac. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012, 599 s., ISBN 978-80-7400-405-6,​ s. 453 - 455; 490 - 492.   * BĚLINA, Miroslav a kol. //Pracovní právo//. 5. dopl. a podstat. přeprac. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012, 599 s., ISBN 978-80-7400-405-6,​ s. 453 - 455; 490 - 492.
   * LELITOVSKÁ,​ Lenka. //​Sociální doalog v českém pracovním právu a jeho limitující faktory//. Brno, 2009. Dostupné z: http://​is.muni.cz/​th/​135522/​pravf_m/​diplomova_prace.pdf. Diplomová práce. Masarykova Univerzita v Brně, Právnická fakulta. Vedoucí práce JUDr. Dana Hrabcová, PhD.    * LELITOVSKÁ,​ Lenka. //​Sociální doalog v českém pracovním právu a jeho limitující faktory//. Brno, 2009. Dostupné z: http://​is.muni.cz/​th/​135522/​pravf_m/​diplomova_prace.pdf. Diplomová práce. Masarykova Univerzita v Brně, Právnická fakulta. Vedoucí práce JUDr. Dana Hrabcová, PhD. 
 +{{template>​pracovni-pravo:​pfuk:​pracko:​zkouska:​navigace}}
 +
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code