Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
pracovni-pravo:pfuk:pracko:zkouska:skupina-i:otazka-36 [2012/12/20 15:28]
Petr Veselý
pracovni-pravo:pfuk:pracko:zkouska:skupina-i:otazka-36 [2013/01/03 14:31] (aktuální)
Řádek 12: Řádek 12:
       * Jsou vyšší abstraktnosti než právní norma       * Jsou vyšší abstraktnosti než právní norma
       * Mohou mít kontradiktorní charakter (mohou být rozporné)       * Mohou mít kontradiktorní charakter (mohou být rozporné)
-   * Dají se sem v podstatě zařadit všechny zásady smluvního práva, které platí, s určitými modifikacemi i zde:+   * Dají se sem v podstatě zařadit všechny zásady smluvního práva, které platí, s určitými modifikacemii zde:
   - Princip rovnosti odborových organizací   - Princip rovnosti odborových organizací
     * **Nález ÚS 116/2008 Sb.** – ÚS zde zrušil ustanovení § 24 ZPr, kdy pokud nedošlo k dohodě mezi odborovými organizacemi,​ mohl zaměstnavatel uzavřít kolektivní smlouvu s organizací,​ která zastupuje nejvyšší počet zaměstnanců. „Z principu svobody odborového sdružování plyne, i rovnost odborových organizací tak, že žádná odborová organizace u zaměstnavatele nesmí být zvýhodňována před ostatními, a to ani vzhledem k tomu, jaké zaměstnance sdružuje, ani se zřetelem k počtu svých členů.“ ÚS shledal ustanovení § 24 odst. 2 (majorizace) za nepřípustné z ústavního hlediska. Zdůraznil ústavní princip rovnosti, kdy rozlišování v přístupu k určitým právům nesmí být svévolné a především se nesmí s různými subjekty nacházejícími se ve stejné nebo srovnatelné situaci, zacházet rozdílně, aniž by proto existovaly rozumné důvody ​     * **Nález ÚS 116/2008 Sb.** – ÚS zde zrušil ustanovení § 24 ZPr, kdy pokud nedošlo k dohodě mezi odborovými organizacemi,​ mohl zaměstnavatel uzavřít kolektivní smlouvu s organizací,​ která zastupuje nejvyšší počet zaměstnanců. „Z principu svobody odborového sdružování plyne, i rovnost odborových organizací tak, že žádná odborová organizace u zaměstnavatele nesmí být zvýhodňována před ostatními, a to ani vzhledem k tomu, jaké zaměstnance sdružuje, ani se zřetelem k počtu svých členů.“ ÚS shledal ustanovení § 24 odst. 2 (majorizace) za nepřípustné z ústavního hlediska. Zdůraznil ústavní princip rovnosti, kdy rozlišování v přístupu k určitým právům nesmí být svévolné a především se nesmí s různými subjekty nacházejícími se ve stejné nebo srovnatelné situaci, zacházet rozdílně, aniž by proto existovaly rozumné důvody ​
Řádek 85: Řádek 85:
 ===== Prameny ===== ===== Prameny =====
   * BĚLINA, Miroslav a kol. //Pracovní právo//. 5. dopl. a podstat. přeprac. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012, 599 s., ISBN 978-80-7400-405-6,​ s. 493 - 499.   * BĚLINA, Miroslav a kol. //Pracovní právo//. 5. dopl. a podstat. přeprac. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012, 599 s., ISBN 978-80-7400-405-6,​ s. 493 - 499.
 +{{template>​pracovni-pravo:​pfuk:​pracko:​zkouska:​navigace}}
 +
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code