Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
pracovni-pravo:pfuk:pracko:zkouska:skupina-i:otazka-35 [2012/12/15 04:00]
Petr Veselý
pracovni-pravo:pfuk:pracko:zkouska:skupina-i:otazka-35 [2013/01/03 14:31] (aktuální)
Řádek 21: Řádek 21:
 ==== Agentury práce ==== ==== Agentury práce ====
   * Zajišťují zprostředkování zaměstnání vyhledáváním práce pro FO, která se o práci uchází, a vyhledáním ZCů pro ZLe, který prac. sílu hledá + zaměstnáváním FO pro uživatele + poradenskou a informační činností   * Zajišťují zprostředkování zaměstnání vyhledáváním práce pro FO, která se o práci uchází, a vyhledáním ZCů pro ZLe, který prac. sílu hledá + zaměstnáváním FO pro uživatele + poradenskou a informační činností
-  * AP jsou FO / PO, které mají povolení vydané generálním ředitelstvím Úřadu práce (nutné souhlasné stanovisko min. vnitra) **POZOR!** V učebnici je uvedeno MPSV+  * AP jsou FO / PO, které mají povolení vydané generálním ředitelstvím Úřadu práce (nutné souhlasné stanovisko min. vnitra) **POZOR!** V učebnici je uvedeno MPSV - protože pod MPSV spadá
   * Mohou být provozovány na území ČR, z ČR do zahraničí,​ ze zahraničí do ČR, obvykle za úhradu (ta nesmí být požadována od FO, které je zaměstnání zprostředkováno)   * Mohou být provozovány na území ČR, z ČR do zahraničí,​ ze zahraničí do ČR, obvykle za úhradu (ta nesmí být požadována od FO, které je zaměstnání zprostředkováno)
  
Řádek 89: Řádek 89:
 ===== Prameny ===== ===== Prameny =====
   * BĚLINA, Miroslav a kol. //Pracovní právo//. 5. dopl. a podstat. přeprac. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012, 599 s., ISBN 978-80-7400-405-6,​ s. 151; 525 an.   * BĚLINA, Miroslav a kol. //Pracovní právo//. 5. dopl. a podstat. přeprac. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012, 599 s., ISBN 978-80-7400-405-6,​ s. 151; 525 an.
 +{{template>​pracovni-pravo:​pfuk:​pracko:​zkouska:​navigace}}
 +
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code