Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
pracovni-pravo:pfuk:pracko:zkouska:skupina-i:otazka-34 [2012/12/16 22:39]
Petr Veselý
pracovni-pravo:pfuk:pracko:zkouska:skupina-i:otazka-34 [2013/01/03 14:31] (aktuální)
Řádek 46: Řádek 46:
  
 ===== Služební poměr státních zaměstnanců ===== ===== Služební poměr státních zaměstnanců =====
-  * Státy obvykle mají zvláštní právní úpravu v případě ZCů státu, případně veřejné správy, která je odlišná od obecné pracovněprávní úpravy. **Služební zákon byl schválen a vyhlášen pod č. 218/2002 Sb. Již několikrát byl novelizován a jeho účinnost je stále odkládána**+  * Státy obvykle mají zvláštní právní úpravu v případě ZCů státu, případně veřejné správy, která je odlišná od obecné pracovněprávní úpravy
   * Jedná se o zvláštní veřejnoprávní režim pro ZCe, kteří vykonávají státní správu, případně veřejnou správu ​   * Jedná se o zvláštní veřejnoprávní režim pro ZCe, kteří vykonávají státní správu, případně veřejnou správu ​
   * ČR takovou samostatnou pr. úpravu nemá   * ČR takovou samostatnou pr. úpravu nemá
Řádek 57: Řádek 57:
   * ZCi těchto ZLů nesmějí být členy řídících nebo kontrolních orgánů PO provozujících podnikatelskou činnost (pokud do těchto orgánů nebyly vysláni svým ZLem) a mohou podnikat jen s předchozím písemným souhlasem ZLe (toto omezení se nevztahuje na činnost vědeckou, pedagogickou,​ publicistickou,​ literární nebo uměleckou a na správu vlastního majetku)   * ZCi těchto ZLů nesmějí být členy řídících nebo kontrolních orgánů PO provozujících podnikatelskou činnost (pokud do těchto orgánů nebyly vysláni svým ZLem) a mohou podnikat jen s předchozím písemným souhlasem ZLe (toto omezení se nevztahuje na činnost vědeckou, pedagogickou,​ publicistickou,​ literární nebo uměleckou a na správu vlastního majetku)
   * Na rozdíl od obecné úpravy, podle níž mohou ZLé vydávat pracovní řády, mají s ohledem na tento uvedený širší okruh povinností ZLé vymezeného okruhu státních ZCů jejich vydání uloženo jako povinnost (§ 306 (3))    * Na rozdíl od obecné úpravy, podle níž mohou ZLé vydávat pracovní řády, mají s ohledem na tento uvedený širší okruh povinností ZLé vymezeného okruhu státních ZCů jejich vydání uloženo jako povinnost (§ 306 (3)) 
 +  * **Služební zákon byl schválen a vyhlášen pod č. 218/2002 Sb. Již několikrát byl novelizován a jeho účinnost je stále odkládána**
  
 ===== Jmenování ===== ===== Jmenování =====
Řádek 67: Řádek 68:
 ===== Prameny ===== ===== Prameny =====
   * BĚLINA, Miroslav a kol. //Pracovní právo//. 5. dopl. a podstat. přeprac. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012, 599 s., ISBN 978-80-7400-405-6,​ s. 219 - 221; 303 - 306; 332 - 333; 424 - 425.   * BĚLINA, Miroslav a kol. //Pracovní právo//. 5. dopl. a podstat. přeprac. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012, 599 s., ISBN 978-80-7400-405-6,​ s. 219 - 221; 303 - 306; 332 - 333; 424 - 425.
 +{{template>​pracovni-pravo:​pfuk:​pracko:​zkouska:​navigace}}
 +
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code