Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
pracovni-pravo:pfuk:pracko:zkouska:skupina-i:otazka-2 [2012/12/05 01:37]
Petr Veselý
pracovni-pravo:pfuk:pracko:zkouska:skupina-i:otazka-2 [2013/01/03 14:31] (aktuální)
Řádek 11: Řádek 11:
  
 ===== Vztah pracovního práva a práva občanského - podrobněji ot. 3 ===== ===== Vztah pracovního práva a práva občanského - podrobněji ot. 3 =====
-  * **Nyní lze občanský zákoník aplikovat na pracovněprávní vztahy pouze na principu subsidiartity** (původně se v ZP z roku 2006 vycházelo z principu delegace až do nálezu ÚS č. 114/2008 Sb.)+  * **Nyní lze občanský zákoník aplikovat na pracovněprávní vztahy pouze na principu subsidiartity** (původně se v ZP z roku 2006 vycházelo z principu delegace až do nálezu ÚS č. 116/2008 Sb.)
   * Osamostatnění pracovního právo probíhalo v **2. polovině 19. století, ve dvou rovinách**:​   * Osamostatnění pracovního právo probíhalo v **2. polovině 19. století, ve dvou rovinách**:​
      * 1) **Ochranné (sociální) zákonodárství** - začala se omezovat smluvní svoboda ve prospěch slabší strany (zaměstnance)      * 1) **Ochranné (sociální) zákonodárství** - začala se omezovat smluvní svoboda ve prospěch slabší strany (zaměstnance)
Řádek 35: Řádek 35:
 ===== Prameny ===== ===== Prameny =====
   * BĚLINA, Miroslav a kol. Pracovní právo. 5. dopl. a podstat. přeprac. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012, 599 s., ISBN 978-80-7400-405-6,​ s. 4 - 12.   * BĚLINA, Miroslav a kol. Pracovní právo. 5. dopl. a podstat. přeprac. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012, 599 s., ISBN 978-80-7400-405-6,​ s. 4 - 12.
 +{{template>​pracovni-pravo:​pfuk:​pracko:​zkouska:​navigace}}
 +
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code