Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
pracovni-pravo:pfuk:pracko:zkouska:skupina-i:otazka-29 [2012/12/14 23:33]
Petr Veselý stará verze byla obnovena
pracovni-pravo:pfuk:pracko:zkouska:skupina-i:otazka-29 [2013/01/03 14:31] (aktuální)
Řádek 12: Řádek 12:
 ===== Ochrana osobních práv ZCů v ZPr ===== ===== Ochrana osobních práv ZCů v ZPr =====
   * Ochrana se projevuje především ve formulaci omezujícícho ustanovení v **§ 316** ZPr (a v souvisejících ustanoveních;​ **§ 16** - rovné zacházení,​ zákaz diskriminace;​ **§ 312 - 315** - osobní spis, potvrzení o zaměstnání a pracovní posudek] v rámci rubriky //​„Ochrana majetkových zájmů zaměstnavatele a ochrana osobních práv zaměstnance“//​ - již z názvu vyplývá, že prioritou je ochrana majetkových vztahů, tomu odpovídá formulace následujících ustanovení   * Ochrana se projevuje především ve formulaci omezujícícho ustanovení v **§ 316** ZPr (a v souvisejících ustanoveních;​ **§ 16** - rovné zacházení,​ zákaz diskriminace;​ **§ 312 - 315** - osobní spis, potvrzení o zaměstnání a pracovní posudek] v rámci rubriky //​„Ochrana majetkových zájmů zaměstnavatele a ochrana osobních práv zaměstnance“//​ - již z názvu vyplývá, že prioritou je ochrana majetkových vztahů, tomu odpovídá formulace následujících ustanovení
-  * Nová právní úprava podstatně rozpracovává ​LZPPS a řadu dalších mezinárodních dokumentů a reaguje na judikaturu ESLP+  * Nová právní úprava podstatně rozpracovává ​LZPS a řadu dalších mezinárodních dokumentů a reaguje na judikaturu ESLP
     * Především na případ **Niemietz** - německý advokát namítal, že prohlídkou jeho advokátní kanceláře došlo k porušení ÚoOLPZS tím, že došlo k zásahu do jeho  „soukromého života a obydlí“ × druhá strana namítala, že pod toto nelze zahrnout pracoviště ⇒ ESLP judikoval, že pracoviště do „soukromého života“ patří     * Především na případ **Niemietz** - německý advokát namítal, že prohlídkou jeho advokátní kanceláře došlo k porušení ÚoOLPZS tím, že došlo k zásahu do jeho  „soukromého života a obydlí“ × druhá strana namítala, že pod toto nelze zahrnout pracoviště ⇒ ESLP judikoval, že pracoviště do „soukromého života“ patří
   * Podle § 316 (1) nesmějí ZCi bez souhlasu ZLe užívat pro svou osobní potřebu výrobní a pracovní prostředky ZLe včetně výpočetní techniky ani jeho telekomunikační zařízení,​ příčemž dodržování tohoto ustanovení je ZL oprávněn **přiměřeným způsobem kontrolovat**. Zákon ale zároveň stanoví určité „mantinely“ pro tuto kontrolu   * Podle § 316 (1) nesmějí ZCi bez souhlasu ZLe užívat pro svou osobní potřebu výrobní a pracovní prostředky ZLe včetně výpočetní techniky ani jeho telekomunikační zařízení,​ příčemž dodržování tohoto ustanovení je ZL oprávněn **přiměřeným způsobem kontrolovat**. Zákon ale zároveň stanoví určité „mantinely“ pro tuto kontrolu
Řádek 69: Řádek 69:
   * BĚLINA, Miroslav a kol. //Pracovní právo//. 5. dopl. a podstat. přeprac. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012, 599 s., ISBN 978-80-7400-405-6,​ s. 199 - 201.   * BĚLINA, Miroslav a kol. //Pracovní právo//. 5. dopl. a podstat. přeprac. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012, 599 s., ISBN 978-80-7400-405-6,​ s. 199 - 201.
   * HŮRKA, Petr a kol. //Pracovní právo//. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2011, 559 s. ISBN 978-80-7380-316-2,​ s. 360 - 380.   * HŮRKA, Petr a kol. //Pracovní právo//. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2011, 559 s. ISBN 978-80-7380-316-2,​ s. 360 - 380.
 +{{template>​pracovni-pravo:​pfuk:​pracko:​zkouska:​navigace}}
 +
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code