Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
pracovni-pravo:pfuk:pracko:zkouska:skupina-i:otazka-21 [2013/01/03 14:31]
127.0.0.1 upraveno mimo DokuWiki
pracovni-pravo:pfuk:pracko:zkouska:skupina-i:otazka-21 [2018/09/26 14:34] (aktuální)
Štěpánka Smolíková
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== 21. Dočasné přidělení ====== ====== 21. Dočasné přidělení ======
 +
   * ZL dočasně přidělí svého ZCe k výkonu práce k jiné FO nebo PO   * ZL dočasně přidělí svého ZCe k výkonu práce k jiné FO nebo PO
   * může být realizováno přímo ZLem nebo agenturou práce   * může být realizováno přímo ZLem nebo agenturou práce
  
 ===== Dočasné přidělení zaměstnavatelem ===== ===== Dočasné přidělení zaměstnavatelem =====
 +
 +  * je upraveno v § 43a ZP
   * ZL dočasně poskytne svého ZCe k výkonu práce jinému ZLi   * ZL dočasně poskytne svého ZCe k výkonu práce jinému ZLi
   * všechno kromě BOZP i nadále zajišťuje původní ZL   * všechno kromě BOZP i nadále zajišťuje původní ZL
   * vedle základního pracovněprávního vztahu mezi přidělujícím ZLem a ZCem dochází ke vzniku obchodněprávního vztahu mezi oběma ZLi   * vedle základního pracovněprávního vztahu mezi přidělujícím ZLem a ZCem dochází ke vzniku obchodněprávního vztahu mezi oběma ZLi
   * mezi ZCem a ZLem, k němuž je ZC přidělen, existuje pouze faktický výkon práce   * mezi ZCem a ZLem, k němuž je ZC přidělen, existuje pouze faktický výkon práce
-  * dočasné přidělení nesmí být prováděno za úplatu (× neplatí pro refundaci nákladů, které přidělující zam-tel vynaložil: mzda, náhrada mzdy...+  * dočasné přidělení nesmí být prováděno za úplatu (× neplatí pro refundaci nákladů, které přidělující zam-tel vynaložil: mzda, náhrada mzdy
-  * je třeba uzavřít dohodu mezi oběma ZLi (řídí se ObchZ) a dohodu o dočasném přidělení se ZCem. Pokud řekne, že ne, tak smůla+  * je třeba uzavřít dohodu mezi oběma ZLi (řídí se OZ) a dohodu o dočasném přidělení se ZCem. Pokud řekne, že ne, tak smůla
   * ZCe lze dočasně přidělit až po uplynutí 6 měsíců ode dne vzniku prac. poměru - aby tento institut nebyl zneužíván   * ZCe lze dočasně přidělit až po uplynutí 6 měsíců ode dne vzniku prac. poměru - aby tento institut nebyl zneužíván
   * po dobu dočasného přidělení ukládá ZCi pracovní úkoly atd. ZL, ke kterému byl přidělen   * po dobu dočasného přidělení ukládá ZCi pracovní úkoly atd. ZL, ke kterému byl přidělen
-  * dočasně přidělený ZC musí mít stejné právní postavení (mzda, prac. podmínky), jako před přidělením. Pokud má ale víc než kmenoví ZCi toho druhého ZLe, tak oni mají smůlu - zásada rovného zacházení dostává na frak...+  * dočasně přidělený ZC musí mít stejné právní postavení (mzda, prac. podmínky), jako před přidělením. Pokud má ale víc než kmenoví ZCi toho druhého ZLe, tak oni mají smůlu - zásada rovného zacházení dostává na frak
   * pokud by navíc podmínky srovnatelných ZCů ZLe, k němuž byl dočasně přidělen, byly lepší, má právo na jejich vyrovnání   * pokud by navíc podmínky srovnatelných ZCů ZLe, k němuž byl dočasně přidělen, byly lepší, má právo na jejich vyrovnání
   * dočasné přidělení končí:   * dočasné přidělení končí:
-    ​- uplynutím doby, na kterou bylo sjednáno     +      ​- uplynutím doby, na kterou bylo sjednáno 
-    - skončením pracovního poměru +      - skončením pracovního poměru 
-    - dohodou mezi přidělujícím ZLem a ZCem +      - dohodou mezi přidělujícím ZLem a ZCem 
-    - výpovědí ze strany ZCe (→ dočasné přidělení skončí uplynutím 15denní výpovědní doby) +      - výpovědí ze strany ZCe (→ dočasné přidělení skončí uplynutím 15denní výpovědní doby) 
-    - možno ukončit okamžitě, ale musí to být sjednáno v obchodněprávní dohodě mezi oběma ZLi+      - možno ukončit okamžitě, ale musí to být sjednáno v obchodněprávní dohodě mezi oběma ZLi
   * firmy velmi využívají agenturního zaměstnávání,​ dočasného přidělení zatím tolik ne   * firmy velmi využívají agenturního zaměstnávání,​ dočasného přidělení zatím tolik ne
 +  * úpravu dočasného přidělení nelze použít v případech prohlubování a zvyšování kvalifikace - např. u lékařů nebo pedagogických pracovníků (upraveno zvláštními zákony)
 +  * uvedenou úpravu nelze použít ani pro agenturní zaměstnávání,​ které má specifickou úpravu v §§307a - 309
  
 ===== Dočasné přidělení agenturou práce ===== ===== Dočasné přidělení agenturou práce =====
-Viz samostatná ot. [[pracovni-pravo:​pfuk:​pracko:​zkouska:​skupina-i:​otazka-35|]]+ 
 +Viz samostatná ot. [[:pracovni-pravo:​pfuk:​pracko:​zkouska:​skupina-i:​otazka-35|35. Agenturní zaměstnávání]]
  
 ===== Prameny ===== ===== Prameny =====
 +
   * BĚLINA, Miroslav a kol. //Pracovní právo//. 5. dopl. a podstat. přeprac. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012, 599 s., ISBN 978-80-7400-405-6,​ s. 234 - 238.   * BĚLINA, Miroslav a kol. //Pracovní právo//. 5. dopl. a podstat. přeprac. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012, 599 s., ISBN 978-80-7400-405-6,​ s. 234 - 238.
 +
 {{template>​pracovni-pravo:​pfuk:​pracko:​zkouska:​navigace}} {{template>​pracovni-pravo:​pfuk:​pracko:​zkouska:​navigace}}
 +
  
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code