Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
pracovni-pravo:pfuk:pracko:zkouska:skupina-i:otazka-20 [2013/01/03 14:31]
127.0.0.1 upraveno mimo DokuWiki
pracovni-pravo:pfuk:pracko:zkouska:skupina-i:otazka-20 [2013/01/09 13:18] (aktuální)
David Bažant [Povinnost převést zaměstnance na jinou práci]
Řádek 22: Řádek 22:
   * důvody spočívají ve zdravotním stavu zam-nce nebo v pravomocném rozhodnutí soudu o zákazu činnosti   * důvody spočívají ve zdravotním stavu zam-nce nebo v pravomocném rozhodnutí soudu o zákazu činnosti
  
-  * pozbyl-li zam-nec vzhledem ke svému zdravotnímu stavu podle lékařského posudku vydaného ​zařízením závodní preventivní péče ​nebo rozhodnutí příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává,​ dlouhodobě způsobilosti konat dále dosavadní práci (§ 41/1a)) +  * pozbyl-li zam-nec vzhledem ke svému zdravotnímu stavu podle lékařského posudku vydaného ​poskytovatelem pracovnělékařských služeb ​nebo rozhodnutí příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává,​ dlouhodobě způsobilosti konat dále dosavadní práci (§ 41/1a)) 
-  * nesmí-li podle lékařského posudku vydaného ​zařízením závodní preventivní péče ​nebo rozhodnutí příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává,​ dále konat dosavadní práci pro pracovní úraz, onemocnění nemocí z povolání nebo pro ohrožení touto nemocí, anebo dosáhl-li na pracovišti určeném rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví nejvyšší přípustné expozice (§ 41/1b))+  * nesmí-li podle lékařského posudku vydaného ​poskytovatelem pracovnělékařských služeb ​nebo rozhodnutí příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává,​ dále konat dosavadní práci pro pracovní úraz, onemocnění nemocí z povolání nebo pro ohrožení touto nemocí, anebo dosáhl-li na pracovišti určeném rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví nejvyšší přípustné expozice (§ 41/1b))
   * koná-li těhotná zam-nkyně, zam-nkyně, která kojí, nebo zam-nkyně-matka do konce devátého měsíce po porodu práci, kterou nesmějí být tyto zam-nkyně zaměstnávány nebo která podle lékařského posudku ohrožuje její těhotenství nebo mateřství (§ 41/1c))   * koná-li těhotná zam-nkyně, zam-nkyně, která kojí, nebo zam-nkyně-matka do konce devátého měsíce po porodu práci, kterou nesmějí být tyto zam-nkyně zaměstnávány nebo která podle lékařského posudku ohrožuje její těhotenství nebo mateřství (§ 41/1c))
-  * jestliže je to nutné podle lékařského posudku vydaného ​zařízením závodní preventivní péče ​nebo rozhodnutí příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví v zájmu ochrany zdraví jiných fyzických osob před infekčním nemocněním (§ 41/1d))+  * jestliže je to nutné podle lékařského posudku vydaného ​poskytovatelem pracovnělékařských služeb ​nebo rozhodnutí příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví v zájmu ochrany zdraví jiných fyzických osob před infekčním nemocněním (§ 41/1d))
   * jestliže je toho třeba podle pravomocného rozhodnutí soudu nebo správního úřadu, jiného státního orgánu nebo orgánu územního samosprávného celku (§ 41/1e))   * jestliže je toho třeba podle pravomocného rozhodnutí soudu nebo správního úřadu, jiného státního orgánu nebo orgánu územního samosprávného celku (§ 41/1e))
-  * je-li zam-nec pracující v noci na základě lékařského posudku vydaného ​zařízením závodní preventivní péče ​uznán nezpůsobilým pro noční práci (§ 41/1f))+  * je-li zam-nec pracující v noci na základě lékařského posudku vydaného ​poskytovatelem pracovnělékařských služeb ​uznán nezpůsobilým pro noční práci (§ 41/1f))
   * požádá-li o to těhotná zam-nkyně, zam-nkyně, která kojí, nebo zam-nkyně-matka do konce devátého měsíce po porodu, která pracuje v noci (§ 41/1g))   * požádá-li o to těhotná zam-nkyně, zam-nkyně, která kojí, nebo zam-nkyně-matka do konce devátého měsíce po porodu, která pracuje v noci (§ 41/1g))
  
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code