Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
pracovni-pravo:pfuk:pracko:zkouska:skupina-i:otazka-19 [2012/12/06 18:14]
Klára Švandelíková [Způsoby vzniku pracovního poměru dle ZP]
pracovni-pravo:pfuk:pracko:zkouska:skupina-i:otazka-19 [2013/01/03 14:31] (aktuální)
Řádek 55: Řádek 55:
  
 ===== Prameny ===== ===== Prameny =====
 +  * BĚLINA, Miroslav. //Zákoník práce: komentář//​. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012, xviii, 1616 s. ISBN 978-80-7179-251-2,​ s. 211 - 220.
 +  * HŮRKA, Petr a kol. //Pracovní právo//. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2011, 559 s. ISBN 978-80-7380-316-2,​ s. 117 - 118.
 +  * Prezentace JUDr. Jakuba Morávka
 +{{template>​pracovni-pravo:​pfuk:​pracko:​zkouska:​navigace}}
  
-  * Hůrka, Petr et al. Pracovní právo. Plzeň: Aleš Čeněk, 2011. 117 - 118 s. 
-  * Bělina, M. a kol. Zákoník práce. Komentář. Praha : C.H. Beck, 2012. 211, 220 s.  
-  * Prezentace JUDR. Jakuba Morávka 
-  * Zákoník práce, Ústava, Listina 
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code