Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
pracovni-pravo:pfuk:pracko:zkouska:skupina-i:otazka-17 [2013/01/03 14:31]
127.0.0.1 upraveno mimo DokuWiki
pracovni-pravo:pfuk:pracko:zkouska:skupina-i:otazka-17 [2018/09/26 13:38] (aktuální)
Štěpánka Smolíková [Zaměstnavatelé a zaměstnavatelské organizace]
Řádek 33: Řádek 33:
  
 ===== Zaměstnavatelé a zaměstnavatelské organizace ===== ===== Zaměstnavatelé a zaměstnavatelské organizace =====
-  ​* Vznik organizací ZLů a jejich asociací je upraven ​zák. 83/1990 Sb., sdružování občanů (základem čl. 27 LZPS) + 
-  * Zák. úprava respektuje hlavně **Úmluvu Mez. org. práce č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva odborově se organizovat** - součástí pr. řádu ČR +  ​* Vznik organizací ZLů a jejich asociací je upraven ​OZ; ustanovení ​právnických osobách a spolcích se použijí přiměřeně v rozsahu, v jakém to neodporuje jejich povaze zástupců zaměstnanců a zaměstnavatelů podle mezinárodních smluv  ​(základem čl. 27 LZPS) 
-    * To znamená, že organizace ZCů a ZLů vznikají nezávisle na státu a ten nesmí zasahovat do jejich vnitřních záležitostí +  * Zák. úprava respektuje hlavně **Úmluvu Mez. org. práce č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva odborově se organizovat** ​ - součástí pr. řádu ČR 
-    * Stát (resp. MV) pouze eviduje jejich vznik a dohlíží na to, aby tato sdružení nevyvíjela činnost politických stran, podnikatelských subjektů podle zvl. zákonů apod. +      * To znamená, že organizace ZCů a ZLů vznikají nezávisle na státu a ten nesmí zasahovat do jejich vnitřních záležitostí 
-    * Odborová organizace, stejně jako organizace ZLů může vzniknout sdružením 3 členů +      * Stát (resp. MV) pouze eviduje jejich vznik a dohlíží na to, aby tato sdružení nevyvíjela činnost politických stran, podnikatelských subjektů podle zvl. zákonů apod. 
-  * Největšími konfederacemi ZLů, které jsou zastoupeny i v tripartitních org. jsou: 1. **Svaz průmyslu a dopravy ČR** a 2. **Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR**+      * Odborová organizace, stejně jako organizace ZLů může vzniknout sdružením 3 členů 
 +  * Největšími konfederacemi ZLů, které jsou zastoupeny i v tripartitních org. jsou: 1. **Svaz průmyslu a dopravy ČR**  a 2. **Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR**
   * Rozdíl oproti odborům je ten, že ZLská sdružení vyvíjejí svou činnost pouze na základě dobrovolných příspěvků sdružených organizací   * Rozdíl oproti odborům je ten, že ZLská sdružení vyvíjejí svou činnost pouze na základě dobrovolných příspěvků sdružených organizací
-  * Jako subjekt kolektivních PPV vystupují jednak v **tripartitních jednáních** a pak jako jedna ze smluvních stran při uzavírání **kolektivních smluv vyššího stupně** - viz ot. [[pracovni-pravo:​pfuk:​pracko:​zkouska:​skupina-ii:​otazka-37|]]+  * Jako subjekt kolektivních PPV vystupují jednak v **tripartitních jednáních** ​ a pak jako jedna ze smluvních stran při uzavírání **kolektivních smluv vyššího stupně** ​ - viz ot. [[:pracovni-pravo:​pfuk:​pracko:​zkouska:​skupina-ii:​otazka-37|37. Obsah kolektivní smlouvy]] 
  
 ==== Svaz průmyslu a dopravy ČR ==== ==== Svaz průmyslu a dopravy ČR ====
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code