Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
pracovni-pravo:pfuk:pracko:zkouska:skupina-i:otazka-16 [2012/12/15 05:48]
Klára Švandelíková [Zastoupení]
pracovni-pravo:pfuk:pracko:zkouska:skupina-i:otazka-16 [2013/01/03 14:31] (aktuální)
Řádek 26: Řádek 26:
   * Pouze takový ZC, **kterému je podřízen alespoň jeden další ZC**   * Pouze takový ZC, **kterému je podřízen alespoň jeden další ZC**
   * Tato úprava nedovoluje, aby bez dalšího byla za vedoucího ZCe považována FO, která by takovouto pozici zastávala na základě jiného než pracovněprávního vztahu (třeba obchodněprávního) - neodráží realitu. Další potíže při obsazování postů vedoucích ZCů ZCi zapůjčenými agenturami práce   * Tato úprava nedovoluje, aby bez dalšího byla za vedoucího ZCe považována FO, která by takovouto pozici zastávala na základě jiného než pracovněprávního vztahu (třeba obchodněprávního) - neodráží realitu. Další potíže při obsazování postů vedoucích ZCů ZCi zapůjčenými agenturami práce
 +  * Podrobněji viz ot. [[pracovni-pravo:​pfuk:​pracko:​zkouska:​skupina-ii:​otazka-16|]]
  
 ===== Fyzická osoba - zaměstnavatel ===== ===== Fyzická osoba - zaměstnavatel =====
Řádek 62: Řádek 63:
 ===== Prameny ===== ===== Prameny =====
   * BĚLINA, Miroslav a kol. //Pracovní právo//. 5. dopl. a podstat. přeprac. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012, 599 s., ISBN 978-80-7400-405-6,​ s. 78 - 85.   * BĚLINA, Miroslav a kol. //Pracovní právo//. 5. dopl. a podstat. přeprac. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012, 599 s., ISBN 978-80-7400-405-6,​ s. 78 - 85.
 +{{template>​pracovni-pravo:​pfuk:​pracko:​zkouska:​navigace}}
 +
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code