Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
pracovni-pravo:pfuk:pracko:zkouska:skupina-i:otazka-13 [2014/12/28 12:07]
Michal Zikmund přidán zdroj
pracovni-pravo:pfuk:pracko:zkouska:skupina-i:otazka-13 [2014/12/28 12:20] (aktuální)
Michal Zikmund [Právní následky uplynutí času] - ještě doplnění ustanovení ZP
Řádek 49: Řádek 49:
       * úmyslné způsobení škody nebo škoda z korupčního jednání - objektivní lhůta patnáct let (§ 636)       * úmyslné způsobení škody nebo škoda z korupčního jednání - objektivní lhůta patnáct let (§ 636)
       * u újmy na zdraví, životě a svobodě neplatí objektivní lhůta, tyto nároky se promlčují jen v subjektivní lhůtě       * u újmy na zdraví, životě a svobodě neplatí objektivní lhůta, tyto nároky se promlčují jen v subjektivní lhůtě
 +        * § 389 ZP: „//​Nepromlčují se práva zaměstnance na náhradu za ztrátu na výdělku z důvodu pracovního úrazu nebo nemoci z povolání nebo jiné škody na zdraví než z důvodu pracovního úrazu nebo nemoci z povolání a práva na náhradu nákladů na výživu pozůstalých. Práva na jednotlivá plnění z nich vyplývající se však promlčují//​.“
       * taktéž u úmyslného bezdůvodného obohacení objektivní lhůta patnáct let (§ 638)       * taktéž u úmyslného bezdůvodného obohacení objektivní lhůta patnáct let (§ 638)
       * u práv písemně uznaných dlužníkem nebo pžiznaných OVM co do důvodu a výše - 10 let, platí i pro dílčí plnění, ale neplatí pro úroky a jiná opakující se plnění, která dospěla až po uznání práva (§§ 638-642) ​       * u práv písemně uznaných dlužníkem nebo pžiznaných OVM co do důvodu a výše - 10 let, platí i pro dílčí plnění, ale neplatí pro úroky a jiná opakující se plnění, která dospěla až po uznání práva (§§ 638-642) ​
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code