Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
pracovni-pravo:pfuk:pracko:zkouska:skupina-i:otazka-11 [2012/12/09 01:21]
Petr Veselý
pracovni-pravo:pfuk:pracko:zkouska:skupina-i:otazka-11 [2013/01/03 14:31] (aktuální)
Řádek 35: Řádek 35:
  
   * předmět = výkon závislé (nesamostatné) práce   * předmět = výkon závislé (nesamostatné) práce
-  * pojem závislé práce vymezen v §2 odst. 4 ZP+  * pojem závislé práce vymezen v §2 ZPr
   * vázanost ZC pokyny ZL a jeho začlenění do zaměstnavatelovy organizační struktury   * vázanost ZC pokyny ZL a jeho začlenění do zaměstnavatelovy organizační struktury
   * uzavření p. smlouvy - ZC vstupuje do podřízenosti ZL (zavazuje se k práci jako takové, ne jen k výsledku)   * uzavření p. smlouvy - ZC vstupuje do podřízenosti ZL (zavazuje se k práci jako takové, ne jen k výsledku)
Řádek 59: Řádek 59:
 ===== Prameny ===== ===== Prameny =====
   * HŮRKA, Petr a kol. //Pracovní právo//. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2011, 559 s. ISBN 978-80-7380-316-2,​ s. 65 - 71.   * HŮRKA, Petr a kol. //Pracovní právo//. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2011, 559 s. ISBN 978-80-7380-316-2,​ s. 65 - 71.
 +{{template>​pracovni-pravo:​pfuk:​pracko:​zkouska:​navigace}}
 +
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code