Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
pracovni-pravo:pfuk:pracko:zkouska:skupina-i:otazka-10 [2012/12/06 18:07]
Klára Švandelíková
pracovni-pravo:pfuk:pracko:zkouska:skupina-i:otazka-10 [2013/01/04 22:57] (aktuální)
Anna Součková [Právní prostředky ochrany před diskriminací]
Řádek 57: Řádek 57:
             * dále nejde o diskriminaci,​ kdy důvodem rozdílného zacházení je __ochrana určitých skupin zaměstnanců__ (ženy z důvodu těhotenství a mateřství,​ osoby se zdravotním postižením,​ osoby mladších 18 let), jestliže prostředky k zajištění jejich ochrany jsou přiměřené a nezbytné             * dále nejde o diskriminaci,​ kdy důvodem rozdílného zacházení je __ochrana určitých skupin zaměstnanců__ (ženy z důvodu těhotenství a mateřství,​ osoby se zdravotním postižením,​ osoby mladších 18 let), jestliže prostředky k zajištění jejich ochrany jsou přiměřené a nezbytné
                         * § 237-247 ZP, vyhláška č. 288/2003, kterou se stanoví práce a pracoviště zakázané těhotným ženám, kojícím ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým                         * § 237-247 ZP, vyhláška č. 288/2003, kterou se stanoví práce a pracoviště zakázané těhotným ženám, kojícím ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým
-                        * více otázka č. 24 B+                        * více otázka č. [[pracovni-pravo:​pfuk:​pracko:​zkouska:​skupina-ii:​otazka-24|]]
             * diskriminací dále není: rozdílné zacházení ve věcech práva na zaměstnání,​ přístupu k zaměstnání nebo povolání __v případě závislé práce vykonávané v církvích nebo náboženských společnostech__,​ jestliže z důvodu povahy těchto činností nebo souvislosti,​ v níž jsou vykonávány,​ představuje náboženské vyznání, víra či světový názor osoby podstatný, oprávněný a odůvodněný požadavek zaměstnání se zřetelem k etice dané církve či náboženské společnosti (//§ 6 odst. 4 ADZ//)             * diskriminací dále není: rozdílné zacházení ve věcech práva na zaměstnání,​ přístupu k zaměstnání nebo povolání __v případě závislé práce vykonávané v církvích nebo náboženských společnostech__,​ jestliže z důvodu povahy těchto činností nebo souvislosti,​ v níž jsou vykonávány,​ představuje náboženské vyznání, víra či světový názor osoby podstatný, oprávněný a odůvodněný požadavek zaměstnání se zřetelem k etice dané církve či náboženské společnosti (//§ 6 odst. 4 ADZ//)
             * diskriminační nejsou ani tzv. __pozitivní opatření__ - opatření, jejichž cílem je předejít nebo vyrovnat nevýhody vyplývající z příslušnosti osoby ke skupině vymezené některým z diskriminačních důvodů (př. pohlaví, věk, zdravotní postižení) a zajistit jí tak rovné zacházení a rovné příležitosti             * diskriminační nejsou ani tzv. __pozitivní opatření__ - opatření, jejichž cílem je předejít nebo vyrovnat nevýhody vyplývající z příslušnosti osoby ke skupině vymezené některým z diskriminačních důvodů (př. pohlaví, věk, zdravotní postižení) a zajistit jí tak rovné zacházení a rovné příležitosti
Řádek 78: Řádek 78:
  
   * dále k tématu, ze semináře J.Morávka: zákaz diskriminace při výběru uchazeče o zaměstnání - výběr uchazeče o zaměstnaní upraven v § 30 ZP ve spojení s § 316 odst. 4 ZP (informace, které nesmí zaměstnavatel vyžadovat),​ § 12 zákona ​ o zaměstnanosti,​ zákon na ochranu osobních údajů, antidiskriminační zákon, ​   * dále k tématu, ze semináře J.Morávka: zákaz diskriminace při výběru uchazeče o zaměstnání - výběr uchazeče o zaměstnaní upraven v § 30 ZP ve spojení s § 316 odst. 4 ZP (informace, které nesmí zaměstnavatel vyžadovat),​ § 12 zákona ​ o zaměstnanosti,​ zákon na ochranu osobních údajů, antidiskriminační zákon, ​
-        * více otázka č. [[pracovni-pravo:​pfuk:​pracko:​zkouska:​skupina-i:​otazka-19|]]+        * více otázka č. [[pracovni-pravo:​pfuk:​pracko:​zkouska:​skupina-i:​otazka-29|]]
  
 ===== Prameny ===== ===== Prameny =====
-  * Pracovní právo, MBělina a kolektiv, ​5. vydání ​2012, str. 193-199 +  * BĚLINA, Miroslav a kol. //Pracovní právo//. 5. dopl. a podstat. přeprac. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012, 599 s., ISBN 978-80-7400-405-6,​ s. 193 - 199
- +{{template>​pracovni-pravo:​pfuk:​pracko:​zkouska:​navigace}} 
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code