Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
phd:kalendar [2016/10/09 23:17]
Michal Tuláček vytvořeno
phd:kalendar [2016/10/10 00:14]
Michal Tuláček
Řádek 1: Řádek 1:
-x+~~NOCACHE~~ 
 + 
 +====== Kalendář akcí ====== 
 + 
 +Na této stránce se snažíme vytvořit kalendář akademických akcí, zajímavých pro doktorandy na právnických fakultách. Pokud narazíte na nějakou zajímavou akci, která tu chybí, neváhejte ji prosím přidat. 
 + 
 +<​html><​div style="​float:​ left; width: 20%; margin: 10px;"></​html>​ 
 +<gcal mode=month pages=(phd:​kalendar) compact>​ 
 +<​html></​div>​ 
 +<div style="​float:​ left; width: 20%; margin: 10px;"></​html>​ 
 +<gcal mode=month pages=(phd:​kalendar) compact offset=1>​ 
 +<​html></​div>​ 
 +<div style="​float:​ left; width: 20%; margin: 10px;"></​html>​ 
 +<gcal mode=month pages=(phd:​kalendar) compact offset=2>​ 
 +<​html></​div></​html>​ 
 + 
 + 
 + 
 +===== Konference ===== 
 + 
 +==== Právo v podnikání vybraných členských států Evropské unie ==== 
 + 
 +  * 30.9.2016 [[http://​kpep.vse.cz/​mezinarodni-vedecka-konference/​zakladni-informace/​|Právo v podnikání vybraných členských států Evropské unie - přihláška]] 
 +  * 30.10.2016 [[http://​kpep.vse.cz/​mezinarodni-vedecka-konference/​zakladni-informace/​|Právo v podnikání vybraných členských států Evropské unie - příspěvek]] 
 +  * 4.11.2016 [[http://​kpep.vse.cz/​mezinarodni-vedecka-konference/​zakladni-informace/​|Právo v podnikání vybraných členských států Evropské unie]] 
 + 
 +==== Smlouva jako nástroj regulace vztahů v obchodním právu a v mezinárodním právu soukromém ==== 
 + 
 +  * 21.10.2016 [[http://​www.prf.cuni.cz/​news/​pozvanka-na-kolokvium-poradane-v-ramci-svv-katedrou-obchodniho-prava-smlouva-jako-nastroj-regulace-vztahu-v-obchodnim-pravu-a-v-mezinarodnim-pravu-soukromem-21-rijen-1404053770.html|Smlouva jako nástroj regulace vztahů v obchodním právu a v mezinárodním právu soukromém]] 
 + 
 +==== Dny práva 2016 ==== 
 + 
 +  * 25.10.2016 [[http://​www.dnyprava.cz/​|Dny práva 2016 - přihláška]] 
 +  * 10.11.2016 - 11.11.2016 [[http://​www.dnyprava.cz/​|Dny práva 2016]] 
 +  * 8.1.2017 [[http://​www.dnyprava.cz/​|Dny práva 2016 - příspěvek]] 
 + 
 +==== Banskobystrické dny práva 2016 ==== 
 + 
 +  * 21.10.2016 [[http://​www.prf.umb.sk/​o-fakulte/​aktualne-oznamy/​konferencie/​medzinarodna-vedecka-konferencia-banskobystricke-dni-prava.html|Banskobystrické dny práva 2016 - přihláška]] 
 +  * 23.11.2016 - 24.11.2016 [[http://​www.prf.umb.sk/​o-fakulte/​aktualne-oznamy/​konferencie/​medzinarodna-vedecka-konferencia-banskobystricke-dni-prava.html|Banskobystrické dny práva 2016]] 
 + 
 +==== Konference Centra právní komparatistiky PF UK ==== 
 + 
 +  * 20.10.2016 - 21.10.2016 [[http://​www.prf.cuni.cz/​news/​cpk-zve-na-konferenci-o-zneuziti-prava-ktera-se-kona-ve-dnech-20-a-21-rijna-2016-1404053617.html|Conference on Abuse of Law]] 
 +  * 24.11.2016 - 25.11.2016 Conference on European Delict Protected Values, Liability of a Member State, and Enforcement under Article 7 TEU 
 + 
 +===== Přednášky ===== 
 + 
 +==== Centrum právní komparatistiky PF UK ==== 
 + 
 +Místnost 401, 17:30 
 + 
 +  * 13.10.2016 Práva dítěte v rodinném právu. Srovnání německé a české úpravy s přihlédnutím k rozvoji práva unijního (16.30! prof.dr.Dieter Martiny, Max-PlanckInstitut für ausländisches und internationales Privatrecht,​ Hamburg) 
 +  * 27.10.2016 Vystoupení Velké Británie z Evropské unie a jeho následky (prof. Luboš Tichý) 
 +  * 10.11.2016 Předvídatelnost ve smluvním právu (prof. Luboš Tichý) 
 +  * 1.12.2016 Ochrana osobnosti v Common law ve srovnání s českým právním řádem (JUDr. Eva Ondřejová) 
 +  * 8.12.2016 Započtení v době úpadku (Mgr.Tomáš Troup) 
 +  * 15.12.2016 Předmět darování – co může a nemůže být de lege lata předmětem darování – vybrané otázky (doc. JUDr. David Elischer) 
 + 
 +Mimo fakultu 
 + 
 +  * 17.10.2016 ​ 17.00: **15. Ernst-Rabel-Vorlesung** Prof. Dr. Katharina Boele-Woelki,​ "What family law for Europe“ Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht,​ Mettelweg 187, Hamburg 
 +  * 21.10.2016 ​ 9.00: **Personal Data in competition,​ consumer protection and IP law – Towards a holistic approach?** 9.00, Max-Planck-Institut für Innovation und Wettbewerb, Marstallplatz 1, München 
 + 
 + 
 +===== Granty, financování,​ pobyty ===== 
 + 
 +  * 28.10.2016 [[http://​www.unidroit.org/​scholarships-and-internships#​research|Unidroit RESEARCH SCHOLARSHIPS AND INTERNSHIPS 2017 - přihláška]] 
 +  * 10.11.2016 [[http://​www.prf.cuni.cz/​cz/​download/​1404053549/​|Přihláška do GA UK]] 
 +  * 1.12.2016 [[https://​cerg1.ugc.edu.hk/​hkpfs/​Leaflet2017-18HKPFS.pdf|Hong Kong Fellowship Scheme 2017/18 - přihláška]] 
 +  * 15.12.2016 Přihláška na semestrální pobyt na UNI Hamburg v roce 2017 (PF UK) 
 + 
 + 
 +===== Studijní záležitosti ===== 
 + 
 + 
 +  * 20.10.2016 Přihláška na Základy akademického psaní a Základy didaktiky práva 
 +  * 21.10.2016 Založení ISP nově přijatými studenty v Informačním systému UK a postoupení školiteli prostřednictvím Informačního systému UK (PF UK) 
 +  * 31.10.2016 - 2.11.2016 10.00 - 14.00: Základy akademického psaní (m.č. 38) 
 +  * 1.12.2016 9.00 - 13.00: Základy didaktiky práva (m.č. 38) 
 +  * 2.12.2016 8.00 - 12.00: Základy didaktiky práva (m.č. 38) 
 +  * 8.12.2016 9.00 - 13.00: Základy didaktiky práva (m.č. 38) 
 +  * 9.12.2016 9.00 - 12.00: Základy didaktiky práva (m.č. 38) 
 +  * 22.11.2016 Promoce (PF UK) 
 +  * 20.4.2017 Promoce (PF UK) 
 +  * 30.9.2017 Termín pro splnění podmínek k zápisu ke studiu pro uchazeče (PF UK) 
 + 
 +<​html><​div style="​clear:​ both">​ 
 +<img src="​http://​www.phdcomics.com/​comics/​archive/​phd040816s.gif">​ 
 +</​div></​html>​ 
 + 
 +====== Archiv ====== 
 + 
 +===== Konference ===== 
 + 
 +==== Cofola 2016 ==== 
 + 
 +  * 28.4.2016 - 30.4.2016 [[http://​cofola.law.muni.cz/​content/​cs/​|Cofola 2016]] 
 + 
 +==== Olomoucké právnické dny 2016 ==== 
 + 
 +  * 1.5.2016 [[http://​www.opdny.upol.cz/​|Olomoucké právnické dny 2016 - přihláška]] 
 +  * 19.5.2016 - 20.5.2016 [[http://​www.opdny.upol.cz/​|Olomoucké právnické dny 2016]] 
 + 
 +==== Lawfit 2016 ==== 
 + 
 +  * 23.5.2016 [[http://​www.law.fit.cvut.cz/​|Lawfit 2016]] 
 + 
 +==== Společný evropský azylový systém v kontextu uprchlické krize ==== 
 + 
 +  * 24.4.2016 [[http://​azyl.law.muni.cz/​content/​cs/​|Společný evropský azylový systém v kontextu uprchlické krize - přihláška]] 
 +  * 26.5.2016 [[http://​azyl.law.muni.cz/​content/​cs/​|Společný evropský azylový systém v kontextu uprchlické krize]] 
 + 
 + 
 + 
 +==== Symposium Poznej svého klienta 2016 ==== 
 + 
 +  * 18.5.2016 [[http://​kyc.law.muni.cz/​|Symposium Poznej svého klienta 2016 - anotace vystoupení]] 
 +  * 27.5.2016 [[http://​kyc.law.muni.cz/​|Symposium Poznej svého klienta 2016 - přihláška]] 
 +  * 1.6.2016 [[http://​kyc.law.muni.cz/​|Symposium Poznej svého klienta 2016]] 
 + 
 +==== Majetkové a hospodářské trestné činy včera a dnes ==== 
 + 
 +  * 30.4.2016 [[https://​www.law.muni.cz/​dokumenty/​33989|Majetkové a hospodářské trestné činy včera a dnes - přihláška]] 
 +  * 1.6.2016 [[https://​www.law.muni.cz/​dokumenty/​33989|Majetkové a hospodářské trestné činy včera a dnes]] 
 +  * 30.6.2016 [[https://​www.law.muni.cz/​dokumenty/​33989|Majetkové a hospodářské trestné činy včera a dnes - příspěvek]] 
 + 
 +==== Weyrovy dny právní teorie 2016 ==== 
 + 
 +  * 22.5.2016 [[http://​teorka.law.muni.cz/​content/​cs/​|Weyrovy dny právní teorie 2016 - přihláška]] 
 +  * 2.6.2016 - 3.6.2016 [[http://​teorka.law.muni.cz/​content/​cs/​|Weyrovy dny právní teorie 2016]] 
 +  * 20.6.2016 [[http://​teorka.law.muni.cz/​content/​cs/​|Weyrovy dny právní teorie 2016 - text ČPVP]] 
 +  * 17.7.2016 [[http://​teorka.law.muni.cz/​content/​cs/​|Weyrovy dny právní teorie 2016 - text sborník]] 
 + 
 +==== Služební vztahy a výkon závislé práce ==== 
 +  * 15.5.2016 Služební vztahy a výkon závislé práce - přihláška s příspěvkem 
 +  * 3.6.2016 Služební vztahy a výkon závislé práce - příspěvek 
 +  * 5.6.2016 Služební vztahy a výkon závislé práce - přihláška ostatní 
 +  * 9.6.2016 Služební vztahy a výkon závislé práce 
 + 
 +==== Karlovarské právní dny 2016 ==== 
 + 
 +  * 16.6.2016 - 18.6.2016 [[http://​www.kjt.cz/​cs/​2016/​|Karlovarské právní dny 2016]] 
 + 
 +==== Logika v právu versus právnický pragmatismus:​ problémy ve výuce a právní praxi (aneb Moderní metody výuky logiky a právní teorie) ​ ==== 
 + 
 +  * 24.6.2016 [[http://​metodyvyuky.law.muni.cz/​content/​cs/​zakladni-informace/​|Logika v právu versus právnický pragmatismus]] 
 + 
 +==== SGEM International Scientific Conferences on Social Sciences and Arts ==== 
 + 
 +  * 10.5.2016 [[http://​www.sgemsocial.org/​|SGEM - abstrakt]]  
 +  * 1.7.2016 [[http://​www.sgemsocial.org/​|SGEM - příspěvek]]  
 +  * 10.7.2016 [[http://​www.sgemsocial.org/​|SGEM - registrace]]  
 +  * 22.8.2016 - 31.8.2016 [[http://​www.sgemsocial.org/​|SGEM]] 
 + 
 +==== Jurisprudence 2016 ==== 
 + 
 +  * 9.9.2016 [[mailto:​jurisprudence2016@law.muni.cz|Jurisprudence 2016]] 
 + 
 +==== Církev a stát 2015 ==== 
 + 
 +  * 31.8.2016 [[http://​cirkevastat.law.muni.cz/​content/​cs/​|Církev a stát 2015 - přihláška s vystoupením]] 
 +  * 4.9.2016 [[http://​cirkevastat.law.muni.cz/​content/​cs/​|Církev a stát 2015 - přihláška bez vystoupení]] 
 +  * 9.9.2016 [[http://​cirkevastat.law.muni.cz/​content/​cs/​|Církev a stát 2015]] 
 + 
 +==== České právo a informační technologie 2016 ==== 
 + 
 +  * 18.9.2016 [[http://​cpit.law.muni.cz/​content/​cs/​|České právo a informační technologie 2016 - přihláška]] 
 +  * 22.9.2016 - 23.9.2016 [[http://​cpit.law.muni.cz/​content/​cs/​|České právo a informační technologie 2016]] 
 + 
 +==== Soukromé a veřejné v soudobém právu ==== 
 + 
 +  * 15.4.2016 [[http://​www.prf.cuni.cz/​news/​pozvanka-na-mezinarodni-konferenci-soukrome-a-verejne-v-soudobem-pravu-1404052751.html|Soukromé a veřejné v soudobém právu - přihláška]] 
 +  * 5.10.2016 - 7.10.2016 [[http://​www.prf.cuni.cz/​news/​pozvanka-na-mezinarodni-konferenci-soukrome-a-verejne-v-soudobem-pravu-1404052751.html|Soukromé a veřejné v soudobém právu]] 
 + 
 +===== Ostatní ===== 
 + 
 +==== Informační den na téma HORIZONT 2020 ==== 
 + 
 +  * 21.4.2016 [[http://​www.prf.cuni.cz/​science/​informacni-den-na-tema-horizont-2020-1404052930.html|Informační den na téma HORIZONT 2020 - potvrzení účasti]] 
 +  * 28.4.2016 [[http://​www.prf.cuni.cz/​science/​informacni-den-na-tema-horizont-2020-1404052930.html|Informační den na téma HORIZONT 2020]] 
 + 
 +===== Studijní záležitosti ===== 
 + 
 +  * 13.4.2016 Deadline přihlášek na doktorskou státnici (PF UK) 
 +  * 9.6.2016 Přijímací zkouška (PF UK) 
 +  * 21.6.2016 Přijímací zkouška - náhradní termín (PF UK) 
 +  * 30.9.2016 Termín pro splnění podmínek k zápisu ke studiu (PF UK) 
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code