Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
phd:kalendar [2016/10/09 23:12]
Michal Tuláček
phd:kalendar [2016/10/10 00:14]
Michal Tuláček
Řádek 16: Řádek 16:
  
  
 +
 +===== Konference =====
 +
 +==== Právo v podnikání vybraných členských států Evropské unie ====
 +
 +  * 30.9.2016 [[http://kpep.vse.cz/mezinarodni-vedecka-konference/zakladni-informace/|Právo v podnikání vybraných členských států Evropské unie - přihláška]]
 +  * 30.10.2016 [[http://kpep.vse.cz/mezinarodni-vedecka-konference/zakladni-informace/|Právo v podnikání vybraných členských států Evropské unie - příspěvek]]
 +  * 4.11.2016 [[http://kpep.vse.cz/mezinarodni-vedecka-konference/zakladni-informace/|Právo v podnikání vybraných členských států Evropské unie]]
 +
 +==== Smlouva jako nástroj regulace vztahů v obchodním právu a v mezinárodním právu soukromém ====
 +
 +  * 21.10.2016 [[http://www.prf.cuni.cz/news/pozvanka-na-kolokvium-poradane-v-ramci-svv-katedrou-obchodniho-prava-smlouva-jako-nastroj-regulace-vztahu-v-obchodnim-pravu-a-v-mezinarodnim-pravu-soukromem-21-rijen-1404053770.html|Smlouva jako nástroj regulace vztahů v obchodním právu a v mezinárodním právu soukromém]]
 +
 +==== Dny práva 2016 ====
 +
 +  * 25.10.2016 [[http://www.dnyprava.cz/|Dny práva 2016 - přihláška]]
 +  * 10.11.2016 - 11.11.2016 [[http://www.dnyprava.cz/|Dny práva 2016]]
 +  * 8.1.2017 [[http://www.dnyprava.cz/|Dny práva 2016 - příspěvek]]
 +
 +==== Banskobystrické dny práva 2016 ====
 +
 +  * 21.10.2016 [[http://www.prf.umb.sk/o-fakulte/aktualne-oznamy/konferencie/medzinarodna-vedecka-konferencia-banskobystricke-dni-prava.html|Banskobystrické dny práva 2016 - přihláška]]
 +  * 23.11.2016 - 24.11.2016 [[http://www.prf.umb.sk/o-fakulte/aktualne-oznamy/konferencie/medzinarodna-vedecka-konferencia-banskobystricke-dni-prava.html|Banskobystrické dny práva 2016]]
 +
 +==== Konference Centra právní komparatistiky PF UK ====
 +
 +  * 20.10.2016 - 21.10.2016 [[http://www.prf.cuni.cz/news/cpk-zve-na-konferenci-o-zneuziti-prava-ktera-se-kona-ve-dnech-20-a-21-rijna-2016-1404053617.html|Conference on Abuse of Law]]
 +  * 24.11.2016 - 25.11.2016 Conference on European Delict Protected Values, Liability of a Member State, and Enforcement under Article 7 TEU
 +
 +===== Přednášky =====
 +
 +==== Centrum právní komparatistiky PF UK ====
 +
 +Místnost 401, 17:30
 +
 +  * 13.10.2016 Práva dítěte v rodinném právu. Srovnání německé a české úpravy s přihlédnutím k rozvoji práva unijního (16.30! prof.dr.Dieter Martiny, Max-PlanckInstitut für ausländisches und internationales Privatrecht, Hamburg)
 +  * 27.10.2016 Vystoupení Velké Británie z Evropské unie a jeho následky (prof. Luboš Tichý)
 +  * 10.11.2016 Předvídatelnost ve smluvním právu (prof. Luboš Tichý)
 +  * 1.12.2016 Ochrana osobnosti v Common law ve srovnání s českým právním řádem (JUDr. Eva Ondřejová)
 +  * 8.12.2016 Započtení v době úpadku (Mgr.Tomáš Troup)
 +  * 15.12.2016 Předmět darování – co může a nemůže být de lege lata předmětem darování – vybrané otázky (doc. JUDr. David Elischer)
 +
 +Mimo fakultu
 +
 +  * 17.10.2016  17.00: **15. Ernst-Rabel-Vorlesung** Prof. Dr. Katharina Boele-Woelki, "What family law for Europe“ Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht, Mettelweg 187, Hamburg
 +  * 21.10.2016  9.00: **Personal Data in competition, consumer protection and IP law – Towards a holistic approach?** 9.00, Max-Planck-Institut für Innovation und Wettbewerb, Marstallplatz 1, München
 +
 +
 +===== Granty, financování, pobyty =====
 +
 +  * 28.10.2016 [[http://www.unidroit.org/scholarships-and-internships#research|Unidroit RESEARCH SCHOLARSHIPS AND INTERNSHIPS 2017 - přihláška]]
 +  * 10.11.2016 [[http://www.prf.cuni.cz/cz/download/1404053549/|Přihláška do GA UK]]
 +  * 1.12.2016 [[https://cerg1.ugc.edu.hk/hkpfs/Leaflet2017-18HKPFS.pdf|Hong Kong Fellowship Scheme 2017/18 - přihláška]]
 +  * 15.12.2016 Přihláška na semestrální pobyt na UNI Hamburg v roce 2017 (PF UK)
 +
 +
 +===== Studijní záležitosti =====
 +
 +
 +  * 20.10.2016 Přihláška na Základy akademického psaní a Základy didaktiky práva
 +  * 21.10.2016 Založení ISP nově přijatými studenty v Informačním systému UK a postoupení školiteli prostřednictvím Informačního systému UK (PF UK)
 +  * 31.10.2016 - 2.11.2016 10.00 - 14.00: Základy akademického psaní (m.č. 38)
 +  * 1.12.2016 9.00 - 13.00: Základy didaktiky práva (m.č. 38)
 +  * 2.12.2016 8.00 - 12.00: Základy didaktiky práva (m.č. 38)
 +  * 8.12.2016 9.00 - 13.00: Základy didaktiky práva (m.č. 38)
 +  * 9.12.2016 9.00 - 12.00: Základy didaktiky práva (m.č. 38)
 +  * 22.11.2016 Promoce (PF UK)
 +  * 20.4.2017 Promoce (PF UK)
 +  * 30.9.2017 Termín pro splnění podmínek k zápisu ke studiu pro uchazeče (PF UK)
 +
 +<html><div style="clear: both">
 +<img src="http://www.phdcomics.com/comics/archive/phd040816s.gif">
 +</div></html>
 +
 +====== Archiv ======
  
 ===== Konference ===== ===== Konference =====
Řádek 98: Řádek 173:
   * 15.4.2016 [[http://www.prf.cuni.cz/news/pozvanka-na-mezinarodni-konferenci-soukrome-a-verejne-v-soudobem-pravu-1404052751.html|Soukromé a veřejné v soudobém právu - přihláška]]   * 15.4.2016 [[http://www.prf.cuni.cz/news/pozvanka-na-mezinarodni-konferenci-soukrome-a-verejne-v-soudobem-pravu-1404052751.html|Soukromé a veřejné v soudobém právu - přihláška]]
   * 5.10.2016 - 7.10.2016 [[http://www.prf.cuni.cz/news/pozvanka-na-mezinarodni-konferenci-soukrome-a-verejne-v-soudobem-pravu-1404052751.html|Soukromé a veřejné v soudobém právu]]   * 5.10.2016 - 7.10.2016 [[http://www.prf.cuni.cz/news/pozvanka-na-mezinarodni-konferenci-soukrome-a-verejne-v-soudobem-pravu-1404052751.html|Soukromé a veřejné v soudobém právu]]
- 
-==== Dny práva 2016 ==== 
- 
-  * 25.10.2016 [[http://www.dnyprava.cz/|Dny práva 2016 - přihláška]] 
-  * 10.11.2016 - 11.11.2016 [[http://www.dnyprava.cz/|Dny práva 2016]] 
-  * 8.1.2017 [[http://www.dnyprava.cz/|Dny práva 2016 - příspěvek]] 
- 
-==== Banskobystrické dny práva 2016 ==== 
- 
-  * 21.10.2016 [[http://www.prf.umb.sk/o-fakulte/aktualne-oznamy/konferencie/medzinarodna-vedecka-konferencia-banskobystricke-dni-prava.html|Banskobystrické dny práva 2016 - přihláška]] 
-  * 23.11.2016 - 24.11.2016 [[http://www.prf.umb.sk/o-fakulte/aktualne-oznamy/konferencie/medzinarodna-vedecka-konferencia-banskobystricke-dni-prava.html|Banskobystrické dny práva 2016]] 
- 
-==== Konference Centra právní komparatistiky PF UK ==== 
- 
-  * 20.10.2016 - 21.10.2016 [[http://www.prf.cuni.cz/news/cpk-zve-na-konferenci-o-zneuziti-prava-ktera-se-kona-ve-dnech-20-a-21-rijna-2016-1404053617.html|Conference on Abuse of Law]] 
-  * 24.11.2016 - 25.11.2916 Conference on European Delict Protected Values, Liability of a Member State, and Enforcement under Article 7 TEU 
- 
-===== Přednášky ===== 
- 
-==== Centrum právní komparatistiky PF UK ==== 
- 
-Místnost 401, 17:30 
- 
- 
  
 ===== Ostatní ===== ===== Ostatní =====
Řádek 129: Řádek 180:
   * 21.4.2016 [[http://www.prf.cuni.cz/science/informacni-den-na-tema-horizont-2020-1404052930.html|Informační den na téma HORIZONT 2020 - potvrzení účasti]]   * 21.4.2016 [[http://www.prf.cuni.cz/science/informacni-den-na-tema-horizont-2020-1404052930.html|Informační den na téma HORIZONT 2020 - potvrzení účasti]]
   * 28.4.2016 [[http://www.prf.cuni.cz/science/informacni-den-na-tema-horizont-2020-1404052930.html|Informační den na téma HORIZONT 2020]]   * 28.4.2016 [[http://www.prf.cuni.cz/science/informacni-den-na-tema-horizont-2020-1404052930.html|Informační den na téma HORIZONT 2020]]
- 
- 
-===== Granty ===== 
- 
-  * 10.11.2016 [[http://www.prf.cuni.cz/cz/download/1404053549/|Přihláška do GA UK]] 
- 
  
 ===== Studijní záležitosti ===== ===== Studijní záležitosti =====
Řádek 142: Řádek 187:
   * 21.6.2016 Přijímací zkouška - náhradní termín (PF UK)   * 21.6.2016 Přijímací zkouška - náhradní termín (PF UK)
   * 30.9.2016 Termín pro splnění podmínek k zápisu ke studiu (PF UK)   * 30.9.2016 Termín pro splnění podmínek k zápisu ke studiu (PF UK)
-  * 21.10.2016 Založení ISP nově přijatými studenty v Informačním systému UK a postoupení školiteli prostřednictvím Informačního systému UK (PF UK) 
-  * 22.11.2016 Promoce (PF UK) 
-  * 20.4.2017 Promoce (PF UK) 
-  * 30.9.2017 Termín pro splnění podmínek k zápisu ke studiu (PF UK) 
- 
-<html><div style="clear: both"> 
-<img src="http://www.phdcomics.com/comics/archive/phd040816s.gif"> 
-</div></html> 
  
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code