Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Kalendář akcí

Na této stránce se snažíme vytvořit kalendář akademických akcí, zajímavých pro doktorandy na právnických fakultách. Pokud narazíte na nějakou zajímavou akci, která tu chybí, neváhejte ji prosím přidat.

<gcal mode=month pages=(phd:kalendar) compact>
<gcal mode=month pages=(phd:kalendar) compact offset=1>
<gcal mode=month pages=(phd:kalendar) compact offset=2>

Konference

Právo v podnikání vybraných členských států Evropské unie

Smlouva jako nástroj regulace vztahů v obchodním právu a v mezinárodním právu soukromém

Dny práva 2016

Banskobystrické dny práva 2016

Konference Centra právní komparatistiky PF UK

 • 20.10.2016 - 21.10.2016 Conference on Abuse of Law
 • 24.11.2016 - 25.11.2016 Conference on European Delict Protected Values, Liability of a Member State, and Enforcement under Article 7 TEU

Přednášky

Centrum právní komparatistiky PF UK

Místnost 401, 17:30

 • 13.10.2016 Práva dítěte v rodinném právu. Srovnání německé a české úpravy s přihlédnutím k rozvoji práva unijního (16.30! prof.dr.Dieter Martiny, Max-PlanckInstitut für ausländisches und internationales Privatrecht, Hamburg)
 • 27.10.2016 Vystoupení Velké Británie z Evropské unie a jeho následky (prof. Luboš Tichý)
 • 10.11.2016 Předvídatelnost ve smluvním právu (prof. Luboš Tichý)
 • 1.12.2016 Ochrana osobnosti v Common law ve srovnání s českým právním řádem (JUDr. Eva Ondřejová)
 • 8.12.2016 Započtení v době úpadku (Mgr.Tomáš Troup)
 • 15.12.2016 Předmět darování – co může a nemůže být de lege lata předmětem darování – vybrané otázky (doc. JUDr. David Elischer)

Mimo fakultu

 • 17.10.2016 17.00: 15. Ernst-Rabel-Vorlesung Prof. Dr. Katharina Boele-Woelki, „What family law for Europe“ Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht, Mettelweg 187, Hamburg
 • 21.10.2016 9.00: Personal Data in competition, consumer protection and IP law – Towards a holistic approach? 9.00, Max-Planck-Institut für Innovation und Wettbewerb, Marstallplatz 1, München

Granty, financování, pobyty

Studijní záležitosti

 • 20.10.2016 Přihláška na Základy akademického psaní a Základy didaktiky práva
 • 21.10.2016 Založení ISP nově přijatými studenty v Informačním systému UK a postoupení školiteli prostřednictvím Informačního systému UK (PF UK)
 • 31.10.2016 - 2.11.2016 10.00 - 14.00: Základy akademického psaní (m.č. 38)
 • 1.12.2016 9.00 - 13.00: Základy didaktiky práva (m.č. 38)
 • 2.12.2016 8.00 - 12.00: Základy didaktiky práva (m.č. 38)
 • 8.12.2016 9.00 - 13.00: Základy didaktiky práva (m.č. 38)
 • 9.12.2016 9.00 - 12.00: Základy didaktiky práva (m.č. 38)
 • 22.11.2016 Promoce (PF UK)
 • 20.4.2017 Promoce (PF UK)
 • 30.9.2017 Termín pro splnění podmínek k zápisu ke studiu pro uchazeče (PF UK)

Archiv

Konference

Cofola 2016

Olomoucké právnické dny 2016

Lawfit 2016

Společný evropský azylový systém v kontextu uprchlické krize

Symposium Poznej svého klienta 2016

Majetkové a hospodářské trestné činy včera a dnes

Weyrovy dny právní teorie 2016

Služební vztahy a výkon závislé práce

 • 15.5.2016 Služební vztahy a výkon závislé práce - přihláška s příspěvkem
 • 3.6.2016 Služební vztahy a výkon závislé práce - příspěvek
 • 5.6.2016 Služební vztahy a výkon závislé práce - přihláška ostatní
 • 9.6.2016 Služební vztahy a výkon závislé práce

Karlovarské právní dny 2016

Logika v právu versus právnický pragmatismus: problémy ve výuce a právní praxi (aneb Moderní metody výuky logiky a právní teorie)

SGEM International Scientific Conferences on Social Sciences and Arts

Jurisprudence 2016

Církev a stát 2015

České právo a informační technologie 2016

Soukromé a veřejné v soudobém právu

Ostatní

Informační den na téma HORIZONT 2020

Studijní záležitosti

 • 13.4.2016 Deadline přihlášek na doktorskou státnici (PF UK)
 • 9.6.2016 Přijímací zkouška (PF UK)
 • 21.6.2016 Přijímací zkouška - náhradní termín (PF UK)
 • 30.9.2016 Termín pro splnění podmínek k zápisu ke studiu (PF UK)
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code