Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Vypracované otázky z OBCHP - errata

Postup:

 • číslo otázky (např. 20)
  • původní znění (např. odpovědnost je subjektivní)
  • nové znění (např. odpovědnost je objektivní)

1

 • u judikatury SDEU vyklad pojmu podnik → proto v NOZ „obchodni podnik“
 • ma jit samozrejme o obchodni zavod
 • „Zákon o obchodních korporacích 90/2012, který upravuje obchodní korporace a družstva“
 • ZOK upravuje obchodní korporace. Obchodní korporace = obchodní společenosti a družstva

3

 • nezapomenout na jednání vedoucího odštěpného závodu (§ 503/2)
 • a to, že PO (a tedy zřejmě i PO-podnikatel) může mít opatrovníka (§ 486)

11

 • Leniency program
 • vypracované znění otázky nereflektuje novelu č. 360/2012 Sb. účinnou od 31.12.2012, která zavedla Leniency program do zákona o ochraně hospodářské soutěže, tzn. leniency program již není upraven jen pomocí soft-law.
 • V důsledku této novely je účastníkovi kartelové dohody, který existenci kartelu jako první oznámí ÚOHS a který předloží relevantní důkazy, zcela odpuštěna sankce za účast v kartelu. Tento účastník však musí přiznat svou pozici v kartelu a aktivně spolupracovat s ÚOHS. Pokud účastník kartelové dohody neoznámí existenci takové dohody jako první, ale předloží významný důkaz, může mu být snížena pokuta až o 50 %.
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code