Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
obchodni-pravo:pfuk:obchod:prednasky2 [2012/02/28 15:19]
Klára Švandelíková
obchodni-pravo:pfuk:obchod:prednasky2 [2012/02/28 15:21] (aktuální)
Klára Švandelíková
Řádek 61: Řádek 61:
  
   * Obchodní majetek   * Obchodní majetek
-  * Čistý obchodní majetek +  * Čistý obchodní majetek ​- snížený o závazky 
-  * Obchodní jmění +  * Obchodní jmění ​- obchodní majetek + dluhy 
-  * Vlastní kapitál+  * Vlastní kapitál ​- vlastní zdroje financování (základní kapitál, rezervní fondy, jiné kapitálové fondy, nerozdělený zisk apod.)
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code