Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
obcanske-pravo:start [2015/01/11 11:59]
Michal Tuláček
obcanske-pravo:start [2016/12/05 23:02]
Michal Tuláček
Řádek 1: Řádek 1:
-<​html>​ +<​html>​ </​p><​div style="​display:​none"><​p>​ </​html>​ 
-</​p><​div style="​display:​none"><​p>​ +
-</​html>​+
 ====== Občanské právo ====== ====== Občanské právo ======
  
-<​html>​ +<​html>​ </​p></​div></​div><​div><​p>​ </​html>​ <​HTML>​ <div style="​border:​ solid 2px #000; padding: 1em; text-align:​center;​ background: #eee; margin: 0 0 1em 0"> <div style="​font-size:​ 2em; font-weight:​ bolder; margin: 10px;">​Občanské právo</​div>​ </div
-</​p></​div></​div><​div><​p>​ + 
-</​html>​ +<table width="​100%">​ <​tr><​th>​Právnická fakulta Univerzity Karlovy</​th></​tr>​ <tr>
-<​HTML>​ +
-<div style="​border:​ solid 2px #000; padding: 1em; text-align:​center;​ background: #eee; margin: 0 0 1em 0"> +
-<div style="​font-size:​ 2em; font-weight:​ bolder; margin: 10px;">​Občanské právo</​div>​ +
-</​div>​+
  
-<table width="​100%"​+<code
-<​tr><​th>​Právnická fakulta Univerzity Karlovy</​th></​tr>​ +<​td></​HTML>​
-<​tr>​ +
-  ​<​td></​HTML>​+
   * **[[obcanske-pravo:​pfuk:​obcan-hmota:​start|Občanské právo hmotné (Hmota)]]**   * **[[obcanske-pravo:​pfuk:​obcan-hmota:​start|Občanské právo hmotné (Hmota)]]**
     * [[obcanske-pravo:​pfuk:​obcan-hmota:​2013-2014|OPH II - Vypracované otázky ke zkoušce 2013/2014]]     * [[obcanske-pravo:​pfuk:​obcan-hmota:​2013-2014|OPH II - Vypracované otázky ke zkoušce 2013/2014]]
Řádek 23: Řádek 16:
   * **[[obcanske-pravo:​pfuk:​obcan-proces:​start|Občanské právo procesní (Proces)]]**   * **[[obcanske-pravo:​pfuk:​obcan-proces:​start|Občanské právo procesní (Proces)]]**
     * [[obcanske-pravo:​pfuk:​obcan-proces:​errata|]]     * [[obcanske-pravo:​pfuk:​obcan-proces:​errata|]]
-  * **[[obcanske-pravo:​pfuk:​zdravotko|]]**+  * **[[obcanske-pravo:​pfuk:​zdravotko:start|]]**
   * **[[obcanske-pravo:​pfuk:​Právnická povolání v justici - PVP|]]**   * **[[obcanske-pravo:​pfuk:​Právnická povolání v justici - PVP|]]**
   * **[[obcanske-pravo:​pfuk:​statnice-hmota:​start|Oborová státnice z občanského práva hmotného]]**   * **[[obcanske-pravo:​pfuk:​statnice-hmota:​start|Oborová státnice z občanského práva hmotného]]**
   * **[[obcanske-pravo:​pfuk:​statnice-proces:​start|Oborová státnice z občanského práva procesního]]**   * **[[obcanske-pravo:​pfuk:​statnice-proces:​start|Oborová státnice z občanského práva procesního]]**
   * **[[obcanske-pravo:​pfuk:​soukroma-statnice:​start|Soukromá státnice z občanského práva]]**   * **[[obcanske-pravo:​pfuk:​soukroma-statnice:​start|Soukromá státnice z občanského práva]]**
-  ​ 
-  <​HTML></​td>​ 
-</tr> 
-</​table>​ 
  
-<table width="​100%"​> +<HTML></td> 
-<​tr><​th colspan="​2">​Encyklopedie</th></tr> +</code>
-<​tr><​td width="​50%"​>+
  
-<h2 class="​sectionedit1"><​a name="​oph"​ id="​oph">​Občanské právo hmotné</​a>​</h2> +</tr> </table>
-</HTML>+
  
-  * [[osoby|Osoby]] +<table width="​100%">​ <​tr><​th colspan="​2">​Encyklopedie</​th></​tr>​ <​tr><​td width="​50%">​
-  * [[veci|Věci]] +
-    * [[vecna-prava|Věcná práva]] +
-  * [[zavazky|Závazky]] +
-    * [[zavazky-ze-smluv|Závazky ze smluv]] +
-    * [[zavazky-z-deliktů|Závazky z deliktů]] +
-    * [[kvazikontrakty|Kvazikontrakty]]+
  
-  * [[:​obcanske-pravo:​obcansky-zakonik-obsah|Nový občanský zákoník 89/2012 Sb.]] +<h2 class="​sectionedit1"><​a name="​oph"​ id="​oph">​Občanské ​právo ​hmotné</​a></h2> </HTML>
-    * [[:​obcanske-pravo:​obcansky-zakonik-cast1|Část první, obecná část]] +
-    * [[:​obcanske-pravo:​obcansky-zakonik-cast2|Část druhá, rodinné ​právo]] +
-    * [[:​obcanske-pravo:​obcansky-zakonik-cast3|Část třetí, absolutní majetková práva]] +
-    * Část čtvrtá, relativní majetková práva +
-      * [[:​obcanske-pravo:​obcansky-zakonik-cast4-hlava1|Hlava I, Všeobecná ustanovení o závazcích]] +
-      * [[:​obcanske-pravo:​obcansky-zakonik-cast4-hlava2|Hlava II, Závazky z právních jednání]] +
-      * [[:​obcanske-pravo:​obcansky-zakonik-cast4-hlava3|Hlava III, Závazky z deliktů]] +
-      * [[:​obcanske-pravo:​obcansky-zakonik-cast4-hlava4|Hlava IV, Závazky z jiných právních důvodů]] +
-    * [[:​obcanske-pravo:​obcansky-zakonik-cast5|Část pátá, ustanovení společná, přechodná ​závěrečná]] +
-<​HTML>​+
  
 +  * [[:​obcanske-pravo:​osoby|Osoby]]
 +  *  [[:​obcanske-pravo:​veci|Věci]]
 +      * [[:​obcanske-pravo:​vecna-prava|Věcná práva]]
 +  *  [[:​obcanske-pravo:​zavazky|Závazky]]
 +      * [[:​obcanske-pravo:​zavazky-ze-smluv|Závazky ze smluv]]
 +      * [[:​obcanske-pravo:​zavazky-z-deliktu|Závazky z deliktů]]
 +      * [[:​obcanske-pravo:​kvazikontrakty|Kvazikontrakty]]
 +
 +  *  [[:​obcanske-pravo:​obcansky-zakonik-obsah|Nový občanský zákoník 89/2012 Sb.]]
 +      * [[:​obcanske-pravo:​obcansky-zakonik-cast1|Část první, obecná část]]
 +      * [[:​obcanske-pravo:​obcansky-zakonik-cast2|Část druhá, rodinné právo]]
 +      * [[:​obcanske-pravo:​obcansky-zakonik-cast3|Část třetí, absolutní majetková práva]]
 +      * Část čtvrtá, relativní majetková práva
 +        * [[:​obcanske-pravo:​obcansky-zakonik-cast4-hlava1|Hlava I, Všeobecná ustanovení o závazcích]]
 +        * [[:​obcanske-pravo:​obcansky-zakonik-cast4-hlava2|Hlava II, Závazky z právních jednání]]
 +        * [[:​obcanske-pravo:​obcansky-zakonik-cast4-hlava3|Hlava III, Závazky z deliktů]]
 +        * [[:​obcanske-pravo:​obcansky-zakonik-cast4-hlava4|Hlava IV, Závazky z jiných právních důvodů]]
 +      * [[:​obcanske-pravo:​obcansky-zakonik-cast5|Část pátá, ustanovení společná, přechodná a závěrečná]]
 +
 +<​HTML>​
  
 </​td><​td>​ </​td><​td>​
Řádek 67: Řádek 58:
 </​HTML>​ </​HTML>​
  
-  * [[soudni-soustava|Soudní soustava]] +  * [[:​obcanske-pravo:​soudni-soustava|Soudní soustava]] 
-  * [[prislusnost|Příslušnost soudů]] +  *  [[:​obcanske-pravo:​prislusnost|Příslušnost soudů]] 
-    * [[vecna-prislusnost|Věcná příslušnost]] +      * [[:​obcanske-pravo:​vecna-prislusnost|Věcná příslušnost]] 
-    * [[mistni-prislusnost|Místní příslušnost]] +      * [[:​obcanske-pravo:​mistni-prislusnost|Místní příslušnost]] 
-  * [[zasady|Zásady občanského práva procesního]] +  * [[:​obcanske-pravo:​zasady|Zásady občanského práva procesního]] 
-  * [[ucastnici|Účastníci]] +  *  [[:​obcanske-pravo:​ucastnici|Účastníci]] 
-    * [[pristoupeni-ucastnika|Přistoupení účastníka]] +      * [[:​obcanske-pravo:​pristoupeni-ucastnika|Přistoupení účastníka]] 
-    * [[zamena-ucastniku|Záměna účastníků]] +      * [[:​obcanske-pravo:​zamena-ucastniku|Záměna účastníků]] 
-  * [[zaloba|Žaloba]] +  * [[:​obcanske-pravo:​zaloba|Žaloba]] 
-  * [[druhy-rizeni|Druhy řízení]] +  *  [[:​obcanske-pravo:​druhy-rizeni|Druhy řízení]] 
-    * [[sporne-rizeni|Sporné řízení]] +      * [[:​obcanske-pravo:​sporne-rizeni|Sporné řízení]] 
-    * [[nesporne-rizeni|Nesporné řízení]] +      * [[:​obcanske-pravo:​nesporne-rizeni|Nesporné řízení]] 
-  * [[faze-rizeni|Fáze soudního řízení]] +  *  [[:​obcanske-pravo:​faze-rizeni|Fáze soudního řízení]] 
-    * [[cinnost-pred-zahajenim-rizeni|Činnost před zahájením řízení]] +      * [[:​obcanske-pravo:​cinnost-pred-zahajenim-rizeni|Činnost před zahájením řízení]] 
-    * [[nalezaci-rizeni|Nalézací řízení]] +      * [[:​obcanske-pravo:​nalezaci-rizeni|Nalézací řízení]] 
-    * [[vykonavaci-rizeni|Vykonávací řízení]] +      * [[:​obcanske-pravo:​vykonavaci-rizeni|Vykonávací řízení]] 
-  * [[smir|Smír]] +  * [[:​obcanske-pravo:​smir|Smír]] 
-  * [[rozhodnuti-ve-veci|Rozhodnutí ve věci]] +  *  [[:​obcanske-pravo:​rozhodnuti-ve-veci|Rozhodnutí ve věci]] 
-    * [[rozsudek|Rozsudek]] +      * [[:​obcanske-pravo:​rozsudek|Rozsudek]] 
-    * [[usneseni|Usnesení]] +      * [[:​obcanske-pravo:​usneseni|Usnesení]] 
-    * [[zamitnuti|Zamítnutí]] +      * [[:​obcanske-pravo:​zamitnuti|Zamítnutí]] 
-    * [[odmítnutí|Odmítnutí]] +      * [[:​obcanske-pravo:​odmitnuti|Odmítnutí]] 
-  * [[opravne-prostredky|Opravné prostředky]] +  *  [[:​obcanske-pravo:​opravne-prostredky|Opravné prostředky]] 
-    * [[odvolani|Odvolání]] +      * [[:​obcanske-pravo:​odvolani|Odvolání]] 
-    * [[zaloba-pro-zmatecnost|Žaloba pro zmatečnost]] +      * [[:​obcanske-pravo:​zaloba-pro-zmatecnost|Žaloba pro zmatečnost]] 
-    * [[zaloba-na-obnovu-rizeni|Žaloba na obnovi řízení]] +      * [[:​obcanske-pravo:​zaloba-na-obnovu-rizeni|Žaloba na obnovi řízení]] 
-    * [[dovolani|Dovolání]]+      * [[:​obcanske-pravo:​dovolani|Dovolání]]
  
-  * [[insolvencni-rizeni|Insolvenční řízení]]+  * [[:​obcanske-pravo:​insolvencni-rizeni|Insolvenční řízení]]
  
-  * [[notar|Notář a jeho činnost]] +  * [[:​obcanske-pravo:​notar|Notář a jeho činnost]] 
-  * [[exekutor|Exekutor a jeho činnost]]+  * [[:​obcanske-pravo:​exekutor|Exekutor a jeho činnost]]
  
 <​HTML>​ <​HTML>​
Řádek 104: Řádek 95:
 </​td></​tr>​ </​td></​tr>​
  
-</​table>​ +</​table>​ </​HTML>​ 
-</​HTML>​+ 
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code