Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
obcanske-pravo:start [2012/03/01 12:41]
Michal Tuláček [Občanské právo]
obcanske-pravo:start [2016/12/05 23:02]
Michal Tuláček
Řádek 1: Řádek 1:
-<​html>​ +<​html>​ </​p><​div style="​display:​none"><​p>​ </​html>​ 
-</​p><​div style="​display:​none"><​p>​ +
-</​html>​+
 ====== Občanské právo ====== ====== Občanské právo ======
  
-<​html>​ +<​html>​ </​p></​div></​div><​div><​p>​ </​html>​ <​HTML>​ <div style="​border:​ solid 2px #000; padding: 1em; text-align:​center;​ background: #eee; margin: 0 0 1em 0"> <div style="​font-size:​ 2em; font-weight:​ bolder; margin: 10px;">​Občanské právo</​div>​ </​div>​
-</​p></​div></​div><​div><​p>​ +
-</​html>​ +
-<​HTML>​ +
-<div style="​border:​ solid 2px #000; padding: 1em; text-align:​center;​ background: #eee; margin: 0 0 1em 0"> +
-<div style="​font-size:​ 2em; font-weight:​ bolder; margin: 10px;">​Občanské právo</​div>​ +
-</​div>​+
  
-<table width="​100%">​ +<table width="​100%">​ <​tr><​th>​Právnická fakulta Univerzity Karlovy</​th></​tr>​ <​tr>​ 
-<​tr><​th>​Právnická fakulta Univerzity Karlovy</​th></​tr>​ + 
-<​tr>​ +<​code>​ 
-  <​td></​HTML>​+<​td></​HTML>​
   * **[[obcanske-pravo:​pfuk:​obcan-hmota:​start|Občanské právo hmotné (Hmota)]]**   * **[[obcanske-pravo:​pfuk:​obcan-hmota:​start|Občanské právo hmotné (Hmota)]]**
 +    * [[obcanske-pravo:​pfuk:​obcan-hmota:​2013-2014|OPH II - Vypracované otázky ke zkoušce 2013/2014]]
 +    * [[obcanske-pravo:​pfuk:​obcan-hmota:​errata]]
 +    * [[obcanske-pravo:​pfuk:​obcan-hmota:​errata-iv]]
 +    * [[obcanske-pravo:​pfuk:​obcan-hmota-iv:​zkouska:​start|OPH IV Vypracované otázky]]
   * **[[obcanske-pravo:​pfuk:​obcan-proces:​start|Občanské právo procesní (Proces)]]**   * **[[obcanske-pravo:​pfuk:​obcan-proces:​start|Občanské právo procesní (Proces)]]**
-  ​ +    * [[obcanske-pravo:​pfuk:​obcan-proces:​errata|]] 
-  ​<​HTML></​td>​ +  ​* **[[obcanske-pravo:​pfuk:​zdravotko:​start|]]** 
-</tr> +  * **[[obcanske-pravo:​pfuk:​Právnická povolání v justici - PVP|]]** 
-</​table>​+  * **[[obcanske-pravo:​pfuk:​statnice-hmota:​start|Oborová státnice z občanského práva hmotného]]** 
 +  * **[[obcanske-pravo:​pfuk:​statnice-proces:​start|Oborová státnice z občanského práva procesního]]** 
 +  * **[[obcanske-pravo:​pfuk:​soukroma-statnice:​start|Soukromá státnice z občanského práva]]**
  
-<table width="​100%"​> +<HTML></td> 
-<​tr><​th colspan="​2">​Encyklopedie</th></tr> +</code>
-<​tr><​td width="​50%"​>+
  
-<h2 class="​sectionedit1"><​a name="​teorie_prava"​ id="​teorie_prava">​Občanské právo hmotné</​a>​</h2> +</tr> </table>
-</HTML>+
  
-  * [[osoby|Osoby]] +<table width="​100%">​ <​tr><​th colspan="​2">​Encyklopedie</​th></​tr>​ <​tr><​td width="​50%">​
-  * [[veci|Věci]] +
-    * [[vecna-prava|Věcná práva]] +
-  * [[zavazky|Závazky]] +
-    * [[zavazky-ze-smluv|Závazky ze smluv]] +
-    * [[zavazky-z-deliktů|Závazky z deliktů]] +
-    * [[kvazikontrakty|Kvazikontrakty]]+
  
-  * [[:​obcanske-pravo:​obcansky-zakonik-obsah|Nový občanský zákoník]] +<h2 class="​sectionedit1"><​a name="​oph"​ id="​oph">​Občanské ​právo ​hmotné</​a></​h2> ​</HTML>
-    * [[:​obcanske-pravo:​obcansky-zakonik-cast1|Část první, obecná část]] +
-    * [[:​obcanske-pravo:​obcansky-zakonik-cast2|Část druhá, rodinné ​právo]] +
-    * [[:​obcanske-pravo:​obcansky-zakonik-cast3|Část třetí, absolutní majetková práva]] +
-    * Část čtvrtá, relativní majetková práva +
-      * [[:​obcanske-pravo:​obcansky-zakonik-cast4-hlava1|Hlava I, Všeobecná ustanovení o závazcích]] +
-      * [[:​obcanske-pravo:​obcansky-zakonik-cast4-hlava2|Hlava II, Závazky z právních jednání]] +
-      * [[:​obcanske-pravo:​obcansky-zakonik-cast4-hlava3|Hlava III, Závazky z deliktů]] +
-      * [[:​obcanske-pravo:​obcansky-zakonik-cast4-hlava4|Hlava IV, Závazky z jiných právních důvodů]] +
-    * [[:​obcanske-pravo:​obcansky-zakonik-cast5|Část pátá, ustanovení společná, přechodná ​závěrečná]] +
-<​HTML>​+
  
 +  * [[:​obcanske-pravo:​osoby|Osoby]]
 +  *  [[:​obcanske-pravo:​veci|Věci]]
 +      * [[:​obcanske-pravo:​vecna-prava|Věcná práva]]
 +  *  [[:​obcanske-pravo:​zavazky|Závazky]]
 +      * [[:​obcanske-pravo:​zavazky-ze-smluv|Závazky ze smluv]]
 +      * [[:​obcanske-pravo:​zavazky-z-deliktu|Závazky z deliktů]]
 +      * [[:​obcanske-pravo:​kvazikontrakty|Kvazikontrakty]]
 +
 +  *  [[:​obcanske-pravo:​obcansky-zakonik-obsah|Nový občanský zákoník 89/2012 Sb.]]
 +      * [[:​obcanske-pravo:​obcansky-zakonik-cast1|Část první, obecná část]]
 +      * [[:​obcanske-pravo:​obcansky-zakonik-cast2|Část druhá, rodinné právo]]
 +      * [[:​obcanske-pravo:​obcansky-zakonik-cast3|Část třetí, absolutní majetková práva]]
 +      * Část čtvrtá, relativní majetková práva
 +        * [[:​obcanske-pravo:​obcansky-zakonik-cast4-hlava1|Hlava I, Všeobecná ustanovení o závazcích]]
 +        * [[:​obcanske-pravo:​obcansky-zakonik-cast4-hlava2|Hlava II, Závazky z právních jednání]]
 +        * [[:​obcanske-pravo:​obcansky-zakonik-cast4-hlava3|Hlava III, Závazky z deliktů]]
 +        * [[:​obcanske-pravo:​obcansky-zakonik-cast4-hlava4|Hlava IV, Závazky z jiných právních důvodů]]
 +      * [[:​obcanske-pravo:​obcansky-zakonik-cast5|Část pátá, ustanovení společná, přechodná a závěrečná]]
 +
 +<​HTML>​
  
 </​td><​td>​ </​td><​td>​
  
-<h2 class="​sectionedit1"><​a name="pravni_filosofie" id="pravni_filosofie">​Občanské právo procesní</​a></​h2>​+<h2 class="​sectionedit1"><​a name="opp" id="opp">​Občanské právo procesní</​a></​h2>​
  
 </​HTML>​ </​HTML>​
 +
 +  * [[:​obcanske-pravo:​soudni-soustava|Soudní soustava]]
 +  *  [[:​obcanske-pravo:​prislusnost|Příslušnost soudů]]
 +      * [[:​obcanske-pravo:​vecna-prislusnost|Věcná příslušnost]]
 +      * [[:​obcanske-pravo:​mistni-prislusnost|Místní příslušnost]]
 +  * [[:​obcanske-pravo:​zasady|Zásady občanského práva procesního]]
 +  *  [[:​obcanske-pravo:​ucastnici|Účastníci]]
 +      * [[:​obcanske-pravo:​pristoupeni-ucastnika|Přistoupení účastníka]]
 +      * [[:​obcanske-pravo:​zamena-ucastniku|Záměna účastníků]]
 +  * [[:​obcanske-pravo:​zaloba|Žaloba]]
 +  *  [[:​obcanske-pravo:​druhy-rizeni|Druhy řízení]]
 +      * [[:​obcanske-pravo:​sporne-rizeni|Sporné řízení]]
 +      * [[:​obcanske-pravo:​nesporne-rizeni|Nesporné řízení]]
 +  *  [[:​obcanske-pravo:​faze-rizeni|Fáze soudního řízení]]
 +      * [[:​obcanske-pravo:​cinnost-pred-zahajenim-rizeni|Činnost před zahájením řízení]]
 +      * [[:​obcanske-pravo:​nalezaci-rizeni|Nalézací řízení]]
 +      * [[:​obcanske-pravo:​vykonavaci-rizeni|Vykonávací řízení]]
 +  * [[:​obcanske-pravo:​smir|Smír]]
 +  *  [[:​obcanske-pravo:​rozhodnuti-ve-veci|Rozhodnutí ve věci]]
 +      * [[:​obcanske-pravo:​rozsudek|Rozsudek]]
 +      * [[:​obcanske-pravo:​usneseni|Usnesení]]
 +      * [[:​obcanske-pravo:​zamitnuti|Zamítnutí]]
 +      * [[:​obcanske-pravo:​odmitnuti|Odmítnutí]]
 +  *  [[:​obcanske-pravo:​opravne-prostredky|Opravné prostředky]]
 +      * [[:​obcanske-pravo:​odvolani|Odvolání]]
 +      * [[:​obcanske-pravo:​zaloba-pro-zmatecnost|Žaloba pro zmatečnost]]
 +      * [[:​obcanske-pravo:​zaloba-na-obnovu-rizeni|Žaloba na obnovi řízení]]
 +      * [[:​obcanske-pravo:​dovolani|Dovolání]]
 +
 +  * [[:​obcanske-pravo:​insolvencni-rizeni|Insolvenční řízení]]
 +
 +  * [[:​obcanske-pravo:​notar|Notář a jeho činnost]]
 +  * [[:​obcanske-pravo:​exekutor|Exekutor a jeho činnost]]
  
 <​HTML>​ <​HTML>​
Řádek 61: Řádek 95:
 </​td></​tr>​ </​td></​tr>​
  
-</​table>​ +</​table>​ </​HTML>​ 
-</​HTML>​+ 
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code