Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


9. Sexuální deviace, zneužívání dětí

Sexuální deviace

 • deviace = parafilie = odlišnost = sexuální úchylka (atypická struktura sexuální motivace)
 • je trvale přítomna, není to občasné odlišné chování
 • projevy deviace: od společensky obtížného chování až po útoky na lidskou důstojnost, zdraví či život (omezování osobní svobody, násilí)
 • projevy lze modifikovat vůlí nebo léčením (ale nelze ji úplně vyléčit)
 • deviaci je těžké definovat, protože nelze definovat „normální“ sexualitu - každý má jiné normy, názor na lidskou sexualitu se liší také v různých částech světa, v průběhu času (např. názor na homosexualitu), vliv náboženství a tradic
 • X delikvence - páchání trestné činnosti
 • deviace nemusí být nutně delikventní: sexuální deviant (nemusí spáchat žádný TČ) X sexuální delikvent (spáchal nějaký TČ)
  • ne všechna sexuálně nenormální chování jsou trestná, někteří devianti se umí ovládnout
  • naopak spousta sexuálně motivovaných TČ je páchána „normálními“ jedinci
 • diagnostická kritéria (obecně se jedinec označí za devianta):
  • když opakovaně prožívá intenzivní sexuální touhy a fantazie týkající se neobvyklých objektů nebo aktivit
  • těmto touhám buď vyhoví, nebo nevyhoví, ale pak je jimi citelně obtěžován
  • tyto touhy jsou přítomny min. 6 měsíců
 • 4 komponenty sexuality:
  • sexuální identita (to, čím se cítím)
  • sexuální role (jakým způsobem vystupuji)
  • sexuální orientace (na jaké lidi jsou orientované mé touhy a averze)
  • sexuální chování (projevy předešlých 3 prvků)
  • deviace může postihovat všechny složky (jednotlivě nebo dohromady)
 • dělení deviací:
  • deviace v aktivitě - odchylky chování
   • úchylná cesta, kterou jedinec dosahuje vzrušení a uspokojení
   • např. exhibicionismus, tušérství, sadomasochismus
  • deviace v objektu
   • úchylný cíl - zaměření na neadekvátní objekt
   • např. pedofilie, fetišismus
  • deviace v identifikaci - jak se sám cítím
   • transsexualismus

Nejčastěji se vyskytující úchylky

 • voyeurismus (slídičství)
  • sledování erotického jednání anonymních objektů
  • většinou jedinci se sociosexuální retardací (partnerské problémy)
  • alternativním ukájením je striptýz a pornoprodukce
 • exhibicionismus
  • odhalování před osobami opačného pohlaví (exhibicionisti jsou převážně muži)
  • většinou v normálním životě tišší a nenápadní jedinci
 • patologická sexuální agresivita
  • agresoři si vyhlédnou, sledují a s rozmyslem znehybní anonymní oběť, vzrušení stupňováno odporem oběti
  • často lidé v mládí zneužívaní
 • frotérismus a tušérství - vzrušení je dosahováno třením o anonymní objekty na přeplněných místech (např. MHD, fronty)
 • sadismus - vzrušení je dosahováno ovládnutím a kontrolou objektu, stupňováno je způsobením psychického a fyzického utrpení (mučení oběti)
 • masochismus - vzrušení je dosahováno podvolením se, ponížením a utrpením
 • sadomasochismus - jedinec chovající se obojím způsobem
 • pedofilie - VIZ Zneužívání dětí
 • zoofilie, nekrofilie…
 • fetišismus - vzrušení předměty se symbolickým vztahem k jiné osobě (např. symboly, části oděvu)

Zneužívání dětí

 • pedofilie
  • objektem je dítě bez sekundárních pohlavních znaků
  • pedofil je vzrušován fyzickou nedospělostí a dětským chováním
  • neslučuje se s legálním pohlavním stykem od 15 let
  • skutečný pedofil většinou dítěti fyzicky neublíží, chce se s ním pomazlit
 • § 187 TZ - trestný čin pohlavního zneužití
  • promítnutí pedofilie v TZ
  • ale řada případů zneužití dětí je nedeviantní, nepedofilní - snazší získání objektu, zaujetí významnější role nad obětí

Prameny

 • přednášky MUDr. Radima Uzla ze 17. 12. 2012 a 20. 5. 2013
 • staré otázky z vakobobrů
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code