Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


6. Teoretické problémy narození nechtěného dítěte (Wrongful birth, wrongful life)

Wrongful birth

 • narození nechtěného dítěte
  • zdravé
   • kvůli špatně provedenému zákroku se narodí dítě zdravé
   • non lege artis sterilizace nebo umělé přerušení těhotenství
  • postižené
   • matka, popř. oba rodiče tvrdí, že k postižení dítěte došlo v důsledku chybného zákroku lékaře, který při vyšetření nezjistil např. Downův syndrom
   • non lege artis vyšetření, resp. špatně stanovená diagnóza znemožnila matce podstoupit umělé přerušení těhotenství
   • Škodou, která takto rodičům vzniká, mohou být zvýšené ekonomické výdaje, které lze spojovat s péčí o takto postižené dítě
 • aktivní legitimace - matka, příp. oba rodiče
 • pasivní legitimace - poskytovatel zdravotních služeb, resp. lékař
 • důvodem je obecně porušení právní povinnosti lékaře
  • wrongful conception - nechtěné početí
  • wrongful pregnancy - nechtěné pokračování těhotenství
 • stricto sensu - narodí-li se dítě postižené
  • 2 situace
   • o riziku postižení nebyl rodič informován (jinak by použil antikoncepci/interrupci)
   • o riziku či poškození věděli (selháni antikoncepce/interrupce)
 • zavinění - opomenutí informovat, non lege artis zákrok
 • následek - narození dítěte
 • příčinná souvislost
 • co soudy přiznávají?
  • náhrada nákladů vynaložených na zvláštní péči
  • kompenzace za imateriální újmu - finanční zadostiučinění
   • zásah do rodičovských práv, práva na soukromý a rodinný život
  • pokud lékař postižení přímo způsobí - jiná situace
  • je zdravé dítě možno označit za škodu?
   • Německo - lze vysoudit výživné (ale dítě se nepovažuje za škodu, náklady na výživu škodou jsou)
  • ČR případy - ojedinělé
   • protiprávní zásah do práv matky
    • VS Olomouc - finanční kompenzace
    • VS Praha - nemravné přiznat finanční kompenzaci
   • dispozice s těhotenstvím - 16 let a více
    • autonomní právo pacientky do konce prvního trimestru
    • bez ohledu na zdravotní stav plodu
    • zásahem do osobnostního práva je
     • neodborný zákrok
     • nedostatečné poučení
   • prvorodička - kojí, bere antikoncepci, chodí na vyšetření
    • lékař stejně nerozpozná, že je těhotná
    • zjištění až v 18. týdnu těhotenství
    • rodiče další dítě nechtěli - nemohli si ho dovolit

Wrongful life

 • aktivní legitimace - sama (závažně) postižená osoba
  • žaloby často bývají odmítány, protože soudy odmítají poměřovat cenu lidského života, i když nějakým způsobem postiženého, se smrtí
  • protiargument - značně stížený, nedůstojný život plný bolesti je horší, než samotná neexistence
 • pasivní legitimace - lékař, který neobjevil takovou vadu nenarozeného dítěte, která by matku mohla přesvědčit k přerušení těhotenství
  • není ovšem vyloučeno, aby pasivně legitimovaným subjektem byl i sám rodič (zpravidla matka), který odmítl ukončit život dosud nenarozeného dítěte, a to i přesto, že věděl o jeho nemoci
 • např. Kalifornie má přímo institut wrongful life action
 • v ostatních zemích jsou ale takové žaloby zpravidla nepřípustné
 • právo rodičů na dítě vs. právo dítěte na život vs. právo dítěte na důstojný život
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code