Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Vypracované otázky ke zkoušce z OPP - errata

Postup:
 • číslo otázky (např. 20)
  • původní znění (např. odpovědnost je subjektivní)
  • nové znění (např. odpovědnost je objektivní
 • Otázka č. 11
  • státní zastitelství - oblast trestní justice - podává OBŽALOBU, ne žalobu
 • Otázka č. 18
  • původně: prorogační dohoda § 89a - účastníci mohou sjednat jinou místní příslušnost, než je v zákoně…
  • účastníci řízení v obchodní věci si mohou písemně sjednat jinou místní příslušnost soudu prvního stupně, než je v zákoně, ledáže ji zákon stanoví jako výlučnou
 • Otázka č. 21
  • oDpověď rozepře
  • správně je OPOVĚĎ rozepře bez D
 • Otázka č. 32
  • původně: jeden z dvou hlavních důvodů dovolání k NS (§ 241a odst. 2 písm. a)
  • od 1.1.2013 je pouze jeden dovolací důvod § 241a odst. 1 - rozhodnutí odvolacího soudu spočívá na nesprávném právním posouzení věci

* 38

 • moderační právo soudu: nově v § 150 odmítnutí bez vážého důvodu se zúčastnit 1. setkání s mediátorem

* Otázka č. 43 - pod nadpisem „Forma soudního rozhodnutí

 • původně: dovolací soud rozhoduje rozsudkem, jestliže zamítá dovolání proti rozsudku nebo jestliže zrušuje rozsudek, jinak rozhoduje usnesením (§ 243b odst. 6); meritorní rozhodnutí usnesením je možné např. v případech dovolání podle § 238a odst. 1 písm. a)
 • po novele (podle mě) takhle:
  • dovolací soud
   • odmítnutí - usnesení (§ 243c)
   • zamítnutí - rozsudek (§ 243f odst. 4)
   • změna - rozsudek (§ 243f odst. 4)
   • zruší - rozsudek (§ 243f odst. 4)
 • Otázka č. 45
  • původně: směnečné a šekové řízení: žalovaný musí podat své námitky do 8 dnů (platilo od 1.1.2013 do 30.4.2013)
  • správně: žalovaný musí podat své námitky do 15 dnů (platí od 1.5.2013)
 • 47
 • vykonatelnost usnesení doručením/vyhlášením/doručením… místo 2. doručení VYHOTOVENÍM
 • ot. č. 50
 • Detenční řízení
 • zákon o péči o zraví lidu zrušen, místo něj zákon č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách - § 38
 • ot. č. 55
 • Rozhodnutí o odvolání
  • původní znění: „nemeritorní rozhodnutí změní vždy, pokud ….“
  • týká se § 220 odst. 3, který zrušen nálezem ÚS 48/2010 Sb.
 • 56
 • Zákon o mediaci už existuje - 202/2012
 • ot. č. 59
 • Objektivní podmínky přípustnosti dovolání - § 236-239 OSŘ
 • 75
 • dražba a příklep: je třeba zaplatit ihned, pokud nepřevyšuje částku připuštěnou pro bezhotovostní platby
 • je to částka pro hotovostní platby
 • ot. č. 77
 • Příkaz k výplatě z účtu novelpu zrušen!!
 • nově lze pohledávku prodat v dražbě, je-li to účelné- § 314b
 • ot. č. 84
 • zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (původně 186/2006)
 • ot. č. 85
 • Zrušení konkurzu
 • důvody zrušení konkurzu v §308 IZ (původně v §380)
 • ot. č. 86
 • jsou exekučním titulem a věřitel se ho může dovolat po skončení lhůty
 • správně dovolat po skončení konkursu - autor otázky v učebnici přeskočil řádek :-)
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code