Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
obcanske-pravo:pfuk:obcan-hmota:oph_iv_vypracovane_otazky [2014/03/16 11:39]
Klára Babičková odstraněno
obcanske-pravo:pfuk:obcan-hmota:oph_iv_vypracovane_otazky [2014/03/16 17:44] (aktuální)
Michal Tuláček vytvořeno
Řádek 1: Řádek 1:
-Sada A +<WRAP center round tip 60%> 
- +Pokračujte prosím ​na [[:obcanske-pravo:​pfuk:​obcan-hmota-iv:start|seznam otázek]] 
-  - 01. [[Pojem a funkce závazkového práva]] Klára Babičková +</​WRAP>​
-  - 02. [[Závazkové právo smluvní]] Jiří Culka +
-  - 03. [[Závazkové právo deliktní]] Jiří Culka +
-  - 04. [[Pojem závazkového právního poměru]] Jiří Culka +
-  - 05. [[Obligační (závazková) práva a povinnosti z právních jednání]] +
-  - 06. [[Obligační (závazková) práva a povinnosti z protiprávních jednání]] Klára Babičková +
-  - 07. [[Dílčí závazky]] Katka Opalecká +
-  - 08. [[Solidární závazky]] Katka Opalecká +
-  - 09. [[Nedílné závazky]] Katka Opalecká +
-  - 10. [[Práva a povinnosti ze smluv ve prospěch třetího]] +
-  - 11. [[Předmět závazků]]  +
-  - 12. [[Obsah závazků (včetně naturálních závazků)]] - Natálie Váchová +
-  - 13. [[Druhy závazků (třídění)]] Klára Vítková +
-  - 14. [[Smlouva o smlouvě budoucí]] - Luděk Tichý +
-  - 15. [[Smlouvy konsensuální a reálné]] - Monika Beroušková  +
-  - 16. [[Smlouvy formální a neformální,​ synallagmatické a asynallagmatické,​ smlouvy kausální a abstraktní]] Katka Opalecká +
-  - 17. [[Práva z vadného plnění (odpovědnost za vady) - obecně]] +
-  - 18. [[Změna závazků (obecně)]] - Tereza Morongová +
-  - 19. [[Změna v subjektech závazku (obecně)]] Klára Vítková +
-  ​20. [[Postoupení pohledávky]] ​Luboš Mudroch +
-  ​21. [[Postoupení smlouvy]] - Lenka Turková +
-  - 22. [[Změna v obsahu závazku]] Alena Páralová +
-  - 23. [[Prodlení dlužníka]] - Lenka Stachová +
-  - 24. [[Prodlení věřitele]] - Lenka Stachová +
-  - 25. [[Zajištění a utvrzení závazků (obecně)]] - Jana Kunstýřová +
-  - 26. [[Smluvní pokuta]] - Štěpán Sojka +
-  - 27. [[Ručení]] - Andriana Prozapasová +
-  - 28. [[Finanční záruka]] - Natálie Váchová +
-  - 29. [[Zajištění závazků převodem práva]] - Tereza Machovičová +
-  - 30. [[Jistota. Uznání dluhu]]- Petr Tauc +
-  - 31. [[Zánik závazků (obecně)]] - Žaneta Pokorná +
-  - 32. [[Splnění]] - Petr Štolba +
-  - 33. [[Započtení]] - Kudernová Anna +
-  - 34. [[Odstoupení od smlouvy]] - Jan Čech +
-  - 35. [[Zánik závazku dohodou]] - Žaneta Pokorná +
-  - 36. [[Smrt dlužníka nebo věřitele]] - Milan Šimandl +
-  - 37. [[Nemožnost plnění]] Tomáš Bruner +
-  - 38. [[Splynutí]] - Michal Kuk +
-  - 39. [[Prevence škod v občanském právu]] - Michal Kuk +
-  - 40. [[Druhy odpovědnosti v občanském právu]] - Hana Suchomelová +
-  - 41. [[Předpoklady vzniku odpovědnosti za škodu]] - Hana Suchomelová +
-  - 42. [[Subjekty odpovědnosti za škodu, společná odpovědnost,​ spoluúčast poškozeného]] - Kristýna Jankovcová +
-  - 43. [[Rozsah a způsob náhrady škody]] - Jana Holevová +
-  - 44. [[Vztah odpovědnosti za škodu a odpovědnosti za vady]] - Jana Holevová +
-  - 45. [[Povinnost nahradit škodu (jednotlivé případy)]] - Jana Holevová +
-   +
-Sada B +
-  +
-  - 01. [[Darování]] - Kristýna Pintová +
-  - 02. [[Koupě a směna]] - Katka Mrková +
-  - 03. [[Vedlejší ujednání při kupní smlouvě]] - Lucie Kokešová +
-  - 04. [[Výprosa. Výpůjčka.]]- Eliška Hriníková +
-  - 05. [[Nájem (obecně)]] - František Doseděl +
-  - 06. [[Nájem bytu]] - František Doseděl +
-  - 07. [[Pacht]] - Jan Čech +
-  - 08. [[Zápůjčka;​ úvěr]] Jana Malíčková +
-  - 09. [[Závazky ze schovacích smluv]] - Lenka Turková +
-  - 10. [[Závazky ze smluv příkazního typu]] - Natálie Váchová +
-  - 11. [[Zájezd]] - Pavel Hartman +
-  - 12. [[Závazky ze smluv o přepravě]] - Kristýna Vomáčková +
-  - 13. [[Dílo]]- Kryštof Dosoudil +
-  - 14. [[Péče o zdraví]] - Štěpánka Prucková +
-  - 15. [[Účet, jednorázový vklad, akreditiv]] -Kristýna Jankovcová +
-  - 16. [[Závazky ze zaopatřovacích smluv]] - Natálie Váchová +
-  - 17. [[Společnost;​ tichá společnost]] Alena Páralová +
-  - 18. [[Pojištění]] Jakub Svoboda +
-  - 19. [[Sázka, hra, los]] - Pavel Hartman +
-  - 20. [[Předpoklady dědění]] - Tereza Morongová +
-  - 21. [[Pořízení pro případ smrti (obecně)]] - Martin Jahn +
-  - 22. [[Závěť (dovětek, náhradnictví,​ forma, zrušení)]] - Petr Štolba +
-  - 23. [[Svěřenské nástupnictví]] - Natálie Váchová +
-  - 24. [[Vedlejší doložky v závěti]] - Aneta Klempířová +
-  - 25. [[Dědická smlouva]] - Martin Jahn +
-  - 26. [[Odkaz]] - Štěpánka Prucková +
-  - 27. [[Zákonná posloupnost]] - Eva Novotná +
-  - 28. [[Nepominutelný dědic a jeho ochrana. Povinný díl]] - Eva Novotná +
-  - 29. [[Přechod pozůstalosti na dědice. Výhrada soupisu]] - Tomáš Pitra +
-  - 30. [[Prameny rodinného práva, jeho postavení v právu soukromém a vztah k právu veřejnému]] - Filip Wagner +
-  - 31. [[Uzavření manželství,​ zejména formy]] - Bára Česáková +
-  - 32. [[Vznik manželstvíprohlášení,​ proces vzniku (sňatek)]] - Bára Česáková +
-  - 33. [[Překážky manželství]] - Pavel Hartman +
-  - 34. [[Vady sňatečného projevu]] - Milan Šimandl +
-  - 35. [[Zdánlivé manželství]] - Milan Šimandl +
-  - 36. [[Neplatné manželství]] - Milan Šimandl +
-  - 37. [[Rozvod manželství]] - Bára Česáková +
-  - 38. [[Právní ochrana nezletilého při rozvodu manželství]] - Bára Česáková +
-  - 39. [[Práva a povinnosti rodičů k dětem, zejména podstata a pojem rodičovské odpovědnosti]] - Eva Meixnerová +
-  - 40. [[Nositelé (subjekty) rodičovských a obdobných práv a povinností vůči nezletilým]] - Eva Meixnerová +
-  - 41. [[Osvojení]] - Andrea Čonková +
-  - 42. [[Pěstounská péče]] (základní rozdíly oproti osvojení) - Andrea Čonková +
-  - 43. [[Poručenství a opatrovnictví]] - Nelson Villarroel +
-  - 44. [[Opatření státních orgánů zasahujících do výkonu rodičovské zodpovědnosti]] - Filip Wagner +
-  - 45. [[Správa jmění nezletilého]] +
-  - 46. [[Zastoupení nezletilého]] - Nelson Villarroel +
-  - 47. [[Určování rodičovství (obecně)]] Katrin Stiebitzová +
-  - 48. [[Určování otcovství]] Katrin Stiebitzová +
-  - 49. [[Výživné (obecné otázky)]] ​ - Natálie Váchová +
-  - 50. [[Výživné pro nezletilé]] dítě Martin Brand +
-  - 51. [[Výživné mezi rodiči a dětmi]] Martin Brand +
-  - 52. [[Výživné mezi manžely a rozvedenými manžely]] - Petra Smitková+
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code