Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
obcanske-pravo:pfuk:obcan-hmota:errata-iv [2014/05/08 17:52]
88.102.137.196
obcanske-pravo:pfuk:obcan-hmota:errata-iv [2014/05/29 14:06] (aktuální)
213.220.193.74
Řádek 46: Řádek 46:
   * * odstoupení od smlouvy je jednostranný právní úkon adresovaný druhé straně, který **ručí** smluvní závazkový vztah v okamžiku, kdy dojde druhé straně   * * odstoupení od smlouvy je jednostranný právní úkon adresovaný druhé straně, který **ručí** smluvní závazkový vztah v okamžiku, kdy dojde druhé straně
     * odstoupení od smlouvy je jednostranný právní úkon adresovaný druhé straně, který **ruší** smluvní závazkový vztah v okamžiku, kdy dojde druhé straně     * odstoupení od smlouvy je jednostranný právní úkon adresovaný druhé straně, který **ruší** smluvní závazkový vztah v okamžiku, kdy dojde druhé straně
 +
 + * **40** ​
 +    * jde o následný (sekundární) nepříznivý právní následek, který vznikl porušením původní (primární) právní povinnosti, neboli protiprávním jednáním a který je především sankční složkou příslušné normy občanského práva nová sekundární povinnost postihuje porušitele původní povinnosti, označována jako odpovědnostní povinnost nebo také sankční povinnost koresponduje s ní právo oprávněného
 +    *  **NOZ částečně opouští dosavadní pražskou koncepci odpovědnosti,​ jako sekundární právní následek vzniklý porušením primární právní povinnosti
 +přiklonilo se perspektivní koncepci (viz níže) prosazovanou už V. Knappem
 +tudíž se opouští i v úpravě náhrady škody, NOZ volí jako ústřední pojem "​náhrada škody"​ a navrhuje normovat, kdy vzniká povinnost k náhradě škody, zatímco otázku odpovědnosti ponechává stranou **)
   * **otázka 41** - hned na začátku otz.   * **otázka 41** - hned na začátku otz.
     * odpovědnost za škodu vzniká, jsou-li dány násl. předpoklady:​ předpoklady subjektivní povahy: 1) porušení právní povinnosti, ... ; předpoklady objektivní povahy 4) zavinění     * odpovědnost za škodu vzniká, jsou-li dány násl. předpoklady:​ předpoklady subjektivní povahy: 1) porušení právní povinnosti, ... ; předpoklady objektivní povahy 4) zavinění
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code