Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
obcanske-pravo:pfuk:obcan-hmota:2013-2014 [2014/05/10 00:37]
90.180.247.162 [OPH II - Vypracované otázky ke zkoušce - 2013/2014]
obcanske-pravo:pfuk:obcan-hmota:2013-2014 [2014/05/11 12:43] (aktuální)
Kuba Horký Vyhození duplicitní otázky Držba (viz nástěnka)
Řádek 46: Řádek 46:
 | [[obcanske-pravo:​pfuk:​obcan-hmota:​2013-2014:​B4|04. Omezení vlastnického práva (ve veřejném a soukromém zájmu, nezbytná cesta)]] |  B5  | | | | [[obcanske-pravo:​pfuk:​obcan-hmota:​2013-2014:​B4|04. Omezení vlastnického práva (ve veřejném a soukromém zájmu, nezbytná cesta)]] |  B5  | | |
 | [[obcanske-pravo:​pfuk:​obcan-hmota:​2013-2014:​B5|05. Ochrana vlastnického práva]] |  B6  | | | | [[obcanske-pravo:​pfuk:​obcan-hmota:​2013-2014:​B5|05. Ochrana vlastnického práva]] |  B6  | | |
-| [[obcanske-pravo:​pfuk:​obcan-hmota:​2013-2014:​B6|06. Držba]] |  B2  | Kamila Sottnerová | | +| [[obcanske-pravo:​pfuk:​obcan-hmota:​2013-2014:​B7|06. Nabývání vlastnického práva (způsoby, nabytí smlouvou, vydržení)]] |  B7, +  | | | 
-| [[obcanske-pravo:​pfuk:​obcan-hmota:​2013-2014:​B7|07. Nabývání vlastnického práva (způsoby, nabytí smlouvou, vydržení)]] |  B7, +  | | | +| [[obcanske-pravo:​pfuk:​obcan-hmota:​2013-2014:​B8|07. Nabytí vlastnického práva - ostatní (a limine z č. 7)]] |  B8, B9, B10, B11, +  | | | 
-| [[obcanske-pravo:​pfuk:​obcan-hmota:​2013-2014:​B8|08. Nabytí vlastnického práva - ostatní (a limine z č. 7)]] |  B8, B9, B10, B11, +  | | | +| [[obcanske-pravo:​pfuk:​obcan-hmota:​2013-2014:​B9|08. Pluralitní modality vlastnictví (obecně, druhy)]] |  B, 4, B8, B9, B10, B11, +  | | | 
-| [[obcanske-pravo:​pfuk:​obcan-hmota:​2013-2014:​B9|09. Pluralitní modality vlastnictví (obecně, druhy)]] |  B, 4, B8, B9, B10, B11, +  | | | +| [[obcanske-pravo:​pfuk:​obcan-hmota:​2013-2014:​B10|09. Podílové spoluvlastnictví]] |  **NOVÁ** ​ | | | 
-| [[obcanske-pravo:​pfuk:​obcan-hmota:​2013-2014:​B10|10. Podílové spoluvlastnictví]] |  **NOVÁ** ​ | | | +| [[obcanske-pravo:​pfuk:​obcan-hmota:​2013-2014:​B11|10. Modality spoluvlastnictví - ostatní (a limine z č. 10)]] |  B16, B17, B18  | | | 
-| [[obcanske-pravo:​pfuk:​obcan-hmota:​2013-2014:​B11|11. Modality spoluvlastnictví - ostatní (a limine z č. 10)]] |  B16, B17, B18  | | | +| [[obcanske-pravo:​pfuk:​obcan-hmota:​2013-2014:​B12|11. Věcná práva k věci cizí (pojem, druhy)]] |  B1, B19, B20, B24, +  | | | 
-| [[obcanske-pravo:​pfuk:​obcan-hmota:​2013-2014:​B12|12. Věcná práva k věci cizí (pojem, druhy)]] |  B1, B19, B20, B24, +  | | | +| [[obcanske-pravo:​pfuk:​obcan-hmota:​2013-2014:​B13|12. Právo stavby]] |  B19  | | | 
-| [[obcanske-pravo:​pfuk:​obcan-hmota:​2013-2014:​B13|13. Právo stavby]] |  B19  | | | +| [[obcanske-pravo:​pfuk:​obcan-hmota:​2013-2014:​B14|13. Věcná břemena obecně, druhy]] |  B20  | | | 
-| [[obcanske-pravo:​pfuk:​obcan-hmota:​2013-2014:​B14|14. Věcná břemena obecně, druhy]] |  B20  | | | +| [[obcanske-pravo:​pfuk:​obcan-hmota:​2013-2014:​B15|14. Služebnosti (pojem, druhy)]] |  B21  | | | 
-| [[obcanske-pravo:​pfuk:​obcan-hmota:​2013-2014:​B15|15. Služebnosti (pojem, druhy)]] |  B21  | | | +| [[obcanske-pravo:​pfuk:​obcan-hmota:​2013-2014:​B16|15. Reálná břemena]] |  B23  | | | 
-| [[obcanske-pravo:​pfuk:​obcan-hmota:​2013-2014:​B16|16. Reálná břemena]] |  B23  | | | +| [[obcanske-pravo:​pfuk:​obcan-hmota:​2013-2014:​B17|16. Zástavní právo (pojem, účel, předmět)]] |  B24  | | | 
-| [[obcanske-pravo:​pfuk:​obcan-hmota:​2013-2014:​B17|17. Zástavní právo (pojem, účel, předmět)]] |  B24  | | | +| [[obcanske-pravo:​pfuk:​obcan-hmota:​2013-2014:​B18|17. Vznik a zánik zástavního práva]] |  B25, B26  | | | 
-| [[obcanske-pravo:​pfuk:​obcan-hmota:​2013-2014:​B18|18. Vznik a zánik zástavního práva]] |  B25, B26  | | | +| [[obcanske-pravo:​pfuk:​obcan-hmota:​2013-2014:​B19|18. Realizace zástavy]] |  B26  | | | 
-| [[obcanske-pravo:​pfuk:​obcan-hmota:​2013-2014:​B19|19. Realizace zástavy]] |  B26  | | | +| [[obcanske-pravo:​pfuk:​obcan-hmota:​2013-2014:​B20|19. Zadržovací (retenční) právo]] |  B24  | | | 
-| [[obcanske-pravo:​pfuk:​obcan-hmota:​2013-2014:​B20|20. Zadržovací (retenční) právo]] |  B24  | | | +| [[obcanske-pravo:​pfuk:​obcan-hmota:​2013-2014:​B21|20. Správa cizího majetku (pojem, subjekty, druhy)]] |  B27, +  | | | 
-| [[obcanske-pravo:​pfuk:​obcan-hmota:​2013-2014:​B21|21. Správa cizího majetku (pojem, subjekty, druhy)]] |  B27, +  | | | +| [[obcanske-pravo:​pfuk:​obcan-hmota:​2013-2014:​B22|21. Svěřenecký fond - pojem (podstata), subjekty]] |  B28  | | | 
-| [[obcanske-pravo:​pfuk:​obcan-hmota:​2013-2014:​B22|22. Svěřenecký fond - pojem (podstata), subjekty]] |  B28  | | | +| [[obcanske-pravo:​pfuk:​obcan-hmota:​2013-2014:​B23|22. Právo autorské (pojem a obsah)]] |  B29  | | | 
-| [[obcanske-pravo:​pfuk:​obcan-hmota:​2013-2014:​B23|23. Právo autorské (pojem a obsah)]] |  B29  | | | +| [[obcanske-pravo:​pfuk:​obcan-hmota:​2013-2014:​B24|23. Autorské dílo (pojem a druhy)]] |  B30  | | | 
-| [[obcanske-pravo:​pfuk:​obcan-hmota:​2013-2014:​B24|24. Autorské dílo (pojem a druhy)]] |  B30  | | | +| [[obcanske-pravo:​pfuk:​obcan-hmota:​2013-2014:​B25|24. Užití autorského díla]] |  B31  | | | 
-| [[obcanske-pravo:​pfuk:​obcan-hmota:​2013-2014:​B25|25. Užití autorského díla]] |  B31  | | | +| [[obcanske-pravo:​pfuk:​obcan-hmota:​2013-2014:​B26|25. Ochrana práva autorského]] |  B32  | | | 
-| [[obcanske-pravo:​pfuk:​obcan-hmota:​2013-2014:​B26|26. Ochrana práva autorského]] |  B32  | | | +| [[obcanske-pravo:​pfuk:​obcan-hmota:​2013-2014:​B27|26. Práva související s právem autorským]] |  B33  | | |
-| [[obcanske-pravo:​pfuk:​obcan-hmota:​2013-2014:​B27|27. Práva související s právem autorským]] |  B33  | | |+
  
  
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code