Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Subjekt právotvorný ≠ subjekt, kt je právo určeno - na koho pr. obrací jako na svho adrsta

Pr. se na lidi obrcí dvjím zp.: BUD - oprvnje vyknvat (pdle pr. rzhdvat) NBO - NUTÍ, aby se při svém chvní pr. řídili. > OSOBY–>oznční sbjktu prva. Pr.normy vymzjí pr. zp. osob:

a) Zp. k právům & povinnstem =⇒způsblst být subjektem práv & povinnstí = PRVNÍ SBJKTIVTA = PRÁVNÍ OSBNST

b) Způsblst k prvně relevntnímu jednání = nenáleží kždé osbě !! Jen ta, kt má potřbné psychcké přdpkldy intlktlní & volní vysplost>zpsblst svým jednáním první nsldky vyvolat nbli prvně relvntnim zp. jednat & za své jednání být odpovdná.

__Zpsblst__: 

1. vyvolat vlstním jednáním násldky prvem aprbvné SVPRVNST 2. nést nsldky za vlstní zaviněné jednání DLKTNÍ ZP.

JEN OSBY =⇒nostlé práv & povinnstí (jak FO, TAK PO) - POKUD nabude neosba prva & povinnsti =⇒přičtou se osbě

Idntfkční znaky osob - údje pdle, kt jdou osby zjistit/rzpznat -

Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code