Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


OPH II - Vypracované otázky ke zkoušce - 2013/2014

8-) = hotovo, opraveno, řádně naformátováno

Prosím hlaste se k vypracovávání/nahrávání otázek skrze google docs soubor, případně dopsáním se přímo zde. Díky

(https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AgZ-1kSK9YVxdHVkdmFGeGtHWGU1cnlwWG9jQW9RS1E&usp=sharing#gid=0)

Oddíl A Původní vypracovává Zk.
01. Základní zásady soukromého práva A2
02. Evropské komunitární soukromé právo NOVÁ Monika Vondrová
03. Prameny občanského práva
04. Normy občanského práva (kogentnost a dispozitivnost v soukromém právu)
05. Právní skutečnosti
06. Právní jednání (pojem, druhy, obsah)
07. Právní jednání (náležitosti) A8
08. Smlouvy (pojem, vznik) A7
09. Spotřebitelské smlouvy; adhezní smlouvy NOVÁ Monika Vondrová
10. Výklad právního jednání A9
11. Právní následky vadného právního jednání A10, + Jakub Zechovský
12. Právní události; právní domněnky a fikce A9, A28
13. Subjekty občanského práva
14. Osoby fyzické (právní osobnost, svéprávnost obecně) A14, + Tereza Veverková
15. Smrt, domněnka smrti, prohlášení za nezvěstného, prohlášení za mrtvého A14 Baumanová Míša
16. Částečná a omezená svéprávnost; podpůrná opatření při narušení schopnosti právně jednat A14, A17, + Mach Ota
17. Ochrana osobnosti člověka A16
18. Osoby právnické (pojem, pojmové znaky, klasifikace) A18, A19 Adam Gregor
19. Osoby právnické (vznik, zánik, jednání) A18 Adam Gregor
20. Zastoupení (pojem, účel, druhy) A20
21. Smluvní zastoupení A21
22. Zákonné zastoupení, opatrovnictví, jiné zastoupení A22
23. Subjektivní práva (pojem, druhy, výkon) a jejich ochrana (vč. svépomoci) A23
24. Povinnost a odpovědnost (pojmy, druhy) NOVÁ Dominika
25. Předmět občanského práva (obecně) A1, + Monika Vondrová
26. Věc v právním smyslu (pojem, druhy - obecný přehled) A25
27. Věci nemovité a věci movité A25, + Tereza Dubravská
28. Věc hlavní a její příslušenství, superficiální zásada; součást věci A26, +
29. Role času v soukromém právu, lhůty a doby, počátek, trvání, překážky A29, +
30. Promlčení (právní podstata), promlčecí lhůta A30 Marek Dvořák
31. Prekluze na rozdíl od promlčení; vydržení (právní podstata); společný základ promlčení, prekluze a vydržení A30 Dominika
Oddíl B Původní vypracovává Zk.
01. Věcná práva (pojem, druhy, charakteristiky)
02. Držba (podstata, charakteristiky) Kamila Sottnerová
03. Vlastnické právo (pojem, základní charakteristiky) B4
04. Omezení vlastnického práva (ve veřejném a soukromém zájmu, nezbytná cesta) B5
05. Ochrana vlastnického práva B6
06. Nabývání vlastnického práva (způsoby, nabytí smlouvou, vydržení) B7, +
07. Nabytí vlastnického práva - ostatní (a limine z č. 7) B8, B9, B10, B11, +
08. Pluralitní modality vlastnictví (obecně, druhy) B, 4, B8, B9, B10, B11, +
09. Podílové spoluvlastnictví NOVÁ
10. Modality spoluvlastnictví - ostatní (a limine z č. 10) B16, B17, B18
11. Věcná práva k věci cizí (pojem, druhy) B1, B19, B20, B24, +
12. Právo stavby B19
13. Věcná břemena obecně, druhy B20
14. Služebnosti (pojem, druhy) B21
15. Reálná břemena B23
16. Zástavní právo (pojem, účel, předmět) B24
17. Vznik a zánik zástavního práva B25, B26
18. Realizace zástavy B26
19. Zadržovací (retenční) právo B24
20. Správa cizího majetku (pojem, subjekty, druhy) B27, +
21. Svěřenecký fond - pojem (podstata), subjekty B28
22. Právo autorské (pojem a obsah) B29
23. Autorské dílo (pojem a druhy) B30
24. Užití autorského díla B31
25. Ochrana práva autorského B32
26. Práva související s právem autorským B33
  • Pozn.
    • sloupeček „původní“ odkazuje na tyto otázky
    • pokud není sloupeček vyplněn - otázka je pravděpodobně shodná s otázkou z minulých let, přesto je třeba ji zkontrolovat
    • „XY, +“ ve sloupečku znamená, že část otázky je vypracována, je ji však třeba o některé pojmy doplnit
    • pokud má otázka přiřazenou některou otázku z minulých let, neznamená to, že jsou shodné - otázky mohly být např. rozděleny
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code