Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Občanské právo hmotné IV

Verze pro tisk

Běžná verze: oph-iv.pdf

Zhuštěná verze: oph-iv-huste.pdf

Sada A

Název Vypracovává Zk
1. Pojem a funkce závazkového práva Klára Babičková
2. Závazkové právo smluvní Jiří Culka
3. Závazkové právo deliktní Jiří Culka
4. Pojem závazkového právního poměru Jiří Culka
5. Obligační (závazková) práva a povinnosti z právních jednání Jiří Č.
6. Obligační (závazková) práva a povinnosti z protiprávních jednání Jiří Č.
7. Dílčí závazky Katka Opalecká
8. Solidární závazky Katka Opalecká
9. Nedílné závazky Katka Opalecká
10. Práva a povinnosti ze smluv ve prospěch třetího Veronika Žolnerčíková
11. Předmět závazků Tomáš Vařecha
12. Obsah závazků (včetně naturálních závazků) Natálie Váchová
13. Druhy závazků (třídění) Klára Vítková
14. Smlouva o smlouvě budoucí Luděk Tichý
15. Smlouvy konsensuální a reálné Monika Beroušková
16. Smlouvy formální a neformální, synallagmatické a asynallagmatické, smlouvy kausální a abstraktní Katka Opalecká
17. Práva z vadného plnění (odpovědnost za vady) - obecně Klára Babičková
18. Změna závazků (obecně) Tereza Morongová
19. Změna v subjektech závazku (obecně) Klára Vítková
20. Postoupení pohledávky Luboš Mudroch
21. Postoupení smlouvy Lenka Turková
22. Změna v obsahu závazku Alena Páralová
23. Prodlení dlužníka Lenka Stachová
24. Prodlení věřitele Lenka Stachová
25. Zajištění a utvrzení závazků (obecně) Jana Kunstýřová
26. Smluvní pokuta Štěpán Sojka
27. Ručení Andriana Prozapasová
28. Finanční záruka Natálie Váchová
29. Zajištění závazků převodem práva Tereza Machovičová
30. Jistota. Uznání dluhu Petr Tauc
31. Zánik závazků (obecně) Žaneta Pokorná
32. Splnění Petr Štolba
33. Započtení Kudernová Anna
34. Odstoupení od smlouvy Jan Čech
35. Zánik závazku dohodou Žaneta Pokorná
36. Smrt dlužníka nebo věřitele Milan Šimandl
37. Nemožnost plnění Tomáš Bruner
38. Splynutí Michal Kuk
39. Prevence škod v občanském právu Michal Kuk
40. Druhy odpovědnosti v občanském právu Hana Suchomelová
41. Předpoklady vzniku odpovědnosti za škodu Hana Suchomelová
42. Subjekty odpovědnosti za škodu, společná odpovědnost, spoluúčast poškozeného Kristýna Jankovcová
43. Rozsah a způsob náhrady škody Jana Holevová
44. Vztah odpovědnosti za škodu a odpovědnosti za vady Jana Holevová
45. Povinnost nahradit škodu (jednotlivé případy) Jana Holevová
Název Vypracovává Zk
1. Darování Kristýna Pintová
2. Koupě a směna Katka Mrková
3. Vedlejší ujednání při kupní smlouvě Lucie Kokešová
4. Výprosa. Výpůjčka. Eliška Hriníková
5. Nájem (obecně) František Doseděl
6. Nájem bytu František Doseděl
7. Pacht Jan Čech
8. Zápůjčka; úvěr Jana Malíčková
9. Závazky ze schovacích smluv Lenka Turková
10. Závazky ze smluv příkazního typu Natálie Váchová
11. Zájezd Pavel Hartman
12. Závazky ze smluv o přepravě Kristýna Vomáčková
13. Dílo Kryštof Dosoudil
14. Péče o zdraví Štěpánka Prucková
15. Účet, jednorázový vklad, akreditiv Kristýna Jankovcová
16. Závazky ze zaopatřovacích smluv Natálie Váchová
17. Společnost; tichá společnost Alena Páralová
18. Pojištění Jakub Svoboda
19. Sázka, hra, los Pavel Hartman
20. Předpoklady dědění Tereza Morongová
21. Pořízení pro případ smrti (obecně) Martin Jahn
22. Závěť (dovětek, náhradnictví, forma, zrušení) Petr Štolba
23. Svěřenské nástupnictví Natálie Váchová
24. Vedlejší doložky v závěti Aneta Klempířová
25. Dědická smlouva Martin Jahn
26. Odkaz Štěpánka Prucková
27. Zákonná posloupnost Eva Novotná
28. Nepominutelný dědic a jeho ochrana. Povinný díl Eva Novotná
29. Přechod pozůstalosti na dědice. Výhrada soupisu Tomáš Pitra
30. Prameny rodinného práva, jeho postavení v právu soukromém a vztah k právu veřejnému Filip Wagner
31. Uzavření manželství, zejména formy Bára Česáková
32. Vznik manželství: prohlášení, proces vzniku (sňatek) Bára Česáková
33. Překážky manželství Pavel Hartman
34. Vady sňatečného projevu Milan Šimandl
35. Zdánlivé manželství Milan Šimandl
36. Neplatné manželství Milan Šimandl
37. Rozvod manželství Bára Česáková
38. Právní ochrana nezletilého při rozvodu manželství Bára Česáková
39. Práva a povinnosti rodičů k dětem, zejména podstata a pojem rodičovské odpovědnosti Eva Meixnerová
40. Nositelé (subjekty) rodičovských a obdobných práv a povinností vůči nezletilým Eva Meixnerová
41. Osvojení Andrea Čonková
42. Pěstounská péče (základní rozdíly oproti osvojení) Andrea Čonková
43. Poručenství a opatrovnictví Nelson Villarroel
44. Opatření státních orgánů zasahujících do výkonu rodičovské zodpovědnosti Filip Wagner
45. Správa jmění nezletilého
46. Zastoupení nezletilého Nelson Villarroel
47. Určování rodičovství (obecně) Katrin Stiebitzová
48. Určování otcovství Katrin Stiebitzová
49. Výživné (obecné otázky) Natálie Váchová
50. Výživné pro nezletilé dítě Martin Brand
51. Výživné mezi rodiči a dětmi Martin Brand
52. Výživné mezi manžely a rozvedenými manžely Petra Smitková
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code