Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

obcanske-pravo:pfuk:obcan-hmota-iv:zkouska:otazka-b-47 [2014/05/02 22:39]
127.0.0.1 upraveno mimo DokuWiki
obcanske-pravo:pfuk:obcan-hmota-iv:zkouska:otazka-b-47 [2018/06/04 11:58] (aktuální)
62.24.76.64 [Pojmy (obecně)]
Řádek 15: Řádek 15:
 ===== Pojmy (obecně) ===== ===== Pojmy (obecně) =====
  
-**příbuzenství** = § 771 -> je to vztah osob, kdy: +**příbuzenství** = § 771 → je to vztah osob založený na pokrevním poutu, ​nebo vzniklý osvojením.
-  - jedna pochází od druhé (předkové – ascendenti a potomci – descendenti) ->  příbuzenství v přímé linii - linie může být sestupná (hledím k potomkům) a vzestupná (hledím k předkům) +
-  - jedna od druhé sice přímo nepochází,​ ale osoby mají společného předka = příbuzenství v pobočné linii příbuzenství = vztah osob založený na pokrevním poutu +
- určují se stupně příbuzenství -> počítá se dle počtu porodůkterý zprostředkovává vztah mezi dotyčnými osobami (bratr a sestra = druhý stupeň pobočné linie)+
  
-**švagrovství** v OZ +pokrevní pouto = 
-  * § 774 -> vztah mezi jedním manželem a příbuzným druhého manžela není to ale vztah příbuzných k příbuzným druhého manžela + 
-  * zanikne-li manželství smrtí jednoho z manželů, švagrovství tím nezaniká a contrario ​-> zanikne-li manželství rozvodem ​-> švagrovství zaniká!!!+  - jedna pochází od druhé (předkové – ascendenti a potomci – descendenti) → příbuzenství v přímé linii - linie může být sestupná (hledím k potomkům) a vzestupná (hledím k předkům) (§ 772/1) 
 +  - jedna od druhé sice přímo nepochází,​ ale osoby mají společného předka = příbuzenství v pobočné linii příbuzenství = vztah osob založený na pokrevním poutu (§ 772/2) 
 + 
 +- určují se stupně příbuzenství → počítá se dle počtu porodů, který zprostředkovává vztah mezi dotyčnými osobami (bratr a sestra = druhý stupeň pobočné linie) (§ 773) 
 + 
 +**švagrovství** ​ v OZ 
 + 
 +  * § 774 → vztah mezi jedním manželem a příbuzným druhého manžela není to ale vztah příbuzných k příbuzným druhého manžela 
 +  * zanikne-li manželství smrtí jednoho z manželů, švagrovství tím nezaniká a contrario ​→ zanikne-li manželství rozvodem ​→ švagrovství zaniká!!!
   * vyvratitelná domněnka (§22,1 OZ), že sešvagřené osoby jsou osoby blízké   * vyvratitelná domněnka (§22,1 OZ), že sešvagřené osoby jsou osoby blízké
 +
 +
 ===== Tři roviny rodičovství ===== ===== Tři roviny rodičovství =====
  
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code