Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
obcanske-pravo:pfuk:obcan-hmota-iv:zkouska:otazka-a-16 [2018/03/20 15:24]
195.113.8.138 [Smlouvy asynallagmatické]
obcanske-pravo:pfuk:obcan-hmota-iv:zkouska:otazka-a-16 [2018/06/01 10:05] (aktuální)
62.24.76.64 [Smlouvy synallagmatické]
Řádek 30: Řádek 30:
   * smlouvy s navzájem podmíněným plněním   * smlouvy s navzájem podmíněným plněním
   * teorie ekvivalence- každá příčina je stejně kauzálně přípustná   * teorie ekvivalence- každá příčina je stejně kauzálně přípustná
-  ​* pojetí funkcionálního synallagmatu:​ +  * __genetické synallagma__- strany si dojednají podmíněnost plnění - např. kupní smlouva-předání věci až po zaplacení kupní ceny 
-    ​* __genetické synallagma__- strany si dojednají podmíněnost plnění - např. kupní smlouva-předání věci až po zaplacení kupní ceny +  * __funkcionální synallagma__- ​vzájemnost ​plnění je dána zákonitě z postupu plnění závazku ​- např. smlouva o dílo - dodání ​materiálu ​a až poté zhotovení díla 
-    * __funkcionální synallagma__- ​podmíněnost ​plnění je dána zákonem ​- např. smlouva o dílo - dodání ​materiálnu ​a až poté zhotovení díla +  * plnění se může domáhat jen ten, kdo již sám dluh splnil nebo je připraven ​jej splnit
-    * plnění se může domáhat jen ten, kdo již sám dluh splnil nebo je přípraven ​jej splnit+
  
-//​**§1911** Mají-li si strany navzájem plnit zároveň, může splnění požadovat jen ta strana, která sama dluh již splnila, nebo je ochotna a schopna splnit dluh současně s druhou stranou.//+//​**§1911** ​ Mají-li si strany navzájem plnit zároveň, může splnění požadovat jen ta strana, která sama dluh již splnila, nebo je ochotna a schopna splnit dluh současně s druhou stranou.//
  
-  * připouští tzv. námitku nesplněné smlouvy (exception non adimpleti contractus) - tou se dlužník ubrání věřitelově žalobě o splnění svého splatného dluhu, jestliže věřitel sám nesplní dříve/ není připraven splnit+  * připouští tzv. námitku nesplněné smlouvy (//exception non adimpleti contractus//) - tou se dlužník ubrání věřitelově žalobě o splnění svého splatného dluhu, jestliže věřitel sám nesplní dříve/ není připraven splnit
   * při této uplatněné námitce se dlužník neocitne v prodlení.   * při této uplatněné námitce se dlužník neocitne v prodlení.
   * například - kupní smlouva, smlouva o dílo, nájemní smlouva   * například - kupní smlouva, smlouva o dílo, nájemní smlouva
  
-//​**§1912** (1) Kdo má plnit při vzájemném plnění ​napřed, může své plnění odepřít až do té doby, kdy mu bude vzájemné plnění poskytnuto nebo zajištěno;​ to však jen tehdy, je-li plnění druhé strany ohroženo okolnostmi, které u ní nastaly, které mu nebyly a neměly být známy, když smlouvu uzavřel.//​ +//​**§1912** ​ (1) Kdo má plnit při vzájemném plnění ​__napřed__, může své plnění odepřít až do té doby, kdy mu bude vzájemné plnění poskytnuto nebo zajištěno;​ to však jen tehdy, je-li plnění druhé strany ohroženo okolnostmi, které u ní nastaly, které mu nebyly a neměly být známy, když smlouvu uzavřel.//​ 
- +
 //(2) V případě uvedeném v odstavci 1 lze také poskytnout dodatečnou přiměřenou lhůtu k splnění nebo k zajištění plnění a po jejím marném uplynutí odstoupit od smlouvy.// //(2) V případě uvedeném v odstavci 1 lze také poskytnout dodatečnou přiměřenou lhůtu k splnění nebo k zajištění plnění a po jejím marném uplynutí odstoupit od smlouvy.//
  
 +  * námitka žalobcovy nejistoty
   * například kupní smlouva   * například kupní smlouva
 +
  
 ==== Smlouvy asynallagmatické ==== ==== Smlouvy asynallagmatické ====
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code