Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Zadání zápočtů ZS 2018-2019 (Šouša)

Část 1 - Vyberte 1 správnou odpověď

 1. Co neobsahuje půhon?
  1. datum soudu
  2. práva obžalovaného
  3. formulace obžaloby
 2. Jaký z dokumentů se vztahuje k městskému právu?
  1. Knihy Devatery
  2. Krátká summa
  3. Kniha Rožmberská
 3. Kde byl poprvé použit princip rovnosti, kdy nezáleželo na původu člověka?
  1. Svatováclavská smlouva
  2. Narovnání o hory a kovy
  3. Zřízení o ručnicích
 4. Které tvrzení platí o zemských deskách do 17. století?
  1. Zapisovalo se do nich veškeré vlsatnictví nemovitostí
  2. Byli nevyvratitelným důkazem
  3. Nacházeli se u dvorského soudu
 5. Jaký je rozdíl mezi dědickým právem dnes a podle ABGB z hlediska jeho nabývání dědici?
  1. žádný
  2. podle OZ se nabývá až rozhodnutím soudu
  3. podle ABGB se nabývá až rozhodnutím soudu
 6. Jaký zákonodárný sbor ustanovila Únorová ústava?
  1. Říšský sněm
  2. Říšská komora
  3. Říšská rada
 7. Rozdíl mezi náboženskou svobodou a tolerancí + jaké výhody přinesl toleranční patent katolíkům (aspoň dvě věci).

Část 2 - Vysvětlete

 1. Jaké jsou tři základní kolizní normy do 16. století? Vysvětlete je na zvláštních právech.
 2. Jaká byla zásada příslušnosti soudu v soudních sporech mezi měšťany a šlechtici? Kde existuje v současnosti analogie k tomuto pravidlu v procesním právu ČR?
 3. Vysvětlete instituty: nevolnictví, poddanství a patrimoniální správa. Který z nich byl zrušen jako první?
 4. Vysvětlete institut vydržení a jaké byly jeho podmínky podle ABGB.
 5. Co to znamená sessiové zasedání parlamentu a v jaké/jakých ustavách je zakotveno?

Část 3

 • Vyřešit zadaný případ
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code