Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

mps:pfuk:statnice:start [2014/05/22 08:54] (aktuální)
Michal Tuláček vytvořeno
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Oborová státnice - Mezinárodní právo soukromé a právo mezinárodního obchodu ​ ======
  
 +^Otázka ^Vypracoval ^Zk. ^ 
 +| [[:​mps:​pfuk:​statnice:​otazka-01|1. Pojem, předmět a prameny mezinárodního práva soukromého a procesního. Pravomoc českých soudů ve vztahu k zahraničí]] | | |
 +| [[:​mps:​pfuk:​statnice:​otazka-02|2. Způsoby úpravy soukromoprávních vztahů s mezinárodním prvkem. Kolizní úprava dědického práva]] | | |
 +| [[:​mps:​pfuk:​statnice:​otazka-03|3. Kolizní norma, její struktura, třídění kolizních norem, hraniční určovatelé. Právní pomoc ve styku s cizinou]] | | |
 +| [[:​mps:​pfuk:​statnice:​otazka-04|4. Zpětný a další odkaz, předběžné,​ dílčí a následné otázky v mezinárodním právu soukromém. Ochrana zahraničních investic a řešení mezinárodních investičních sporů]] | | |
 +| [[:​mps:​pfuk:​statnice:​otazka-05|5. Zásady používání zahraničního práva v České republice. Kolizní úprava způsobilosti k právům a právním úkonům, formy právního úkonu]] | | |
 +| [[:​mps:​pfuk:​statnice:​otazka-06|6. Evropské mezinárodní právo soukromé. Kolizní úprava věcných práv]] | | |
 +| [[:​mps:​pfuk:​statnice:​otazka-07|7. Výhrada veřejného pořádku v českém a evropském mezinárodním právu soukromém. Kolizní úprava závazkových smluv]] | | | 
 +| [[:​mps:​pfuk:​statnice:​otazka-08|8. Kvalifikační problém, způsob jeho řešení. Mezinárodní obchodní arbitráž]] | | |
 +| [[:​mps:​pfuk:​statnice:​otazka-09|9. Právo mezinárodního obchodu, pojem, předmět a prameny. Kolizní úprava pracovněprávních vztahů]] | | |
 +| [[:​mps:​pfuk:​statnice:​otazka-10|10. Přímé normy, pojem, prameny, jejich uplatnění v českém právu. Kolizní úprava rodinného práva]] | | |
 +| [[:​mps:​pfuk:​statnice:​otazka-11|11. Uplatnění nutně použitelných předpisů při úpravě soukromoprávních vztahů s mezinárodním prvkem. Vztahy v mezinárodní přepravě]] | | |
 +| [[:​mps:​pfuk:​statnice:​otazka-12|12. Rozhodování sporů v mezinárodním obchodním styku v soudním řízení. Zajištění závazků v mezinárodním obchodním a hospodářském styku]] | | |
 +| [[:​mps:​pfuk:​statnice:​otazka-13|13. Právní postavení cizinců v soukromoprávních vztazích v tuzemsku. Kolizní úprava mimosmluvních závazků]] | | | 
 +| [[:​mps:​pfuk:​statnice:​otazka-14|14. Uznání a výkon cizích soudních rozhodnutí. Licenční smlouvy v mezinárodním obchodním a hospodářském styku]] | | |
 +| [[:​mps:​pfuk:​statnice:​otazka-15|15. Uznání a výkon cizích rozhodčích nálezů. Právní úprava kupní smlouvy v mezinárodním obchodním styku]] | | |
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code