Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Oborová státnice - Mezinárodní právo soukromé a právo mezinárodního obchodu

Otázka Vypracoval Zk.
1. Pojem, předmět a prameny mezinárodního práva soukromého a procesního. Pravomoc českých soudů ve vztahu k zahraničí
2. Způsoby úpravy soukromoprávních vztahů s mezinárodním prvkem. Kolizní úprava dědického práva
3. Kolizní norma, její struktura, třídění kolizních norem, hraniční určovatelé. Právní pomoc ve styku s cizinou
4. Zpětný a další odkaz, předběžné, dílčí a následné otázky v mezinárodním právu soukromém. Ochrana zahraničních investic a řešení mezinárodních investičních sporů
5. Zásady používání zahraničního práva v České republice. Kolizní úprava způsobilosti k právům a právním úkonům, formy právního úkonu
6. Evropské mezinárodní právo soukromé. Kolizní úprava věcných práv
7. Výhrada veřejného pořádku v českém a evropském mezinárodním právu soukromém. Kolizní úprava závazkových smluv
8. Kvalifikační problém, způsob jeho řešení. Mezinárodní obchodní arbitráž
9. Právo mezinárodního obchodu, pojem, předmět a prameny. Kolizní úprava pracovněprávních vztahů
10. Přímé normy, pojem, prameny, jejich uplatnění v českém právu. Kolizní úprava rodinného práva
11. Uplatnění nutně použitelných předpisů při úpravě soukromoprávních vztahů s mezinárodním prvkem. Vztahy v mezinárodní přepravě
12. Rozhodování sporů v mezinárodním obchodním styku v soudním řízení. Zajištění závazků v mezinárodním obchodním a hospodářském styku
13. Právní postavení cizinců v soukromoprávních vztazích v tuzemsku. Kolizní úprava mimosmluvních závazků
14. Uznání a výkon cizích soudních rozhodnutí. Licenční smlouvy v mezinárodním obchodním a hospodářském styku
15. Uznání a výkon cizích rozhodčích nálezů. Právní úprava kupní smlouvy v mezinárodním obchodním styku
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code