Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Vypracované otázky na zkoušku z mezinárodního práva soukromého

Otázka Vypracoval Zk.
01. Pojem, předmět a prameny mezinárodního práva soukromého a procesního
02. Způsoby úpravy soukromoprávních poměrů s mezinárodním prvkem
03. Kolizní norma, její struktura, třídění kolizních norem, hraniční určovatelé
04. Statutární teorie, její význam pro vývoj mezinárodního práva soukromého a její překonání
05. Kvalifikační problém, způsob jeho řešení
06. Zpětný a další odkaz, předběžné, dílčí a následné otázky v mezinárodním právu soukromém
07. Zásady používání zahraničního práva v České republice
08. Subjekty v mezinárodním právu soukromém, právní jednání, zastoupení, promlčení
09. Kolizní úprava věcných práv
10. Kolizní úprava smluvních závazkových vztahů
11. Kolizní úprava mimosmluvních závazkových vztahů
12. Kolizní úprava pracovněprávních vztahů
13. Kolizní úprava rodinného práva
14. Kolizní úprava dědického práva
15. Přímé normy, pojem, prameny, jejich uplatnění v českém právu
16. Právní postavení cizinců v soukromoprávních vztazích v tuzemsku
17. Uplatnění nutně použitelných předpisů při úpravě soukromoprávních poměrů s mezinárodním prvkem
18. Evropské mezinárodní právo soukromé
19. Pravomoc českých soudů ve vztahu k zahraničí
20. Právní pomoc ve styku s cizinou
21. Uznání a výkon cizích soudních rozhodnutí
22. Uznání a výkon cizích rozhodčích nálezů
23. Ochrana zahraničních investic a řešení mezinárodních investičních sporů
24. Právo mezinárodního obchodu, pojem, předmět a prameny
25. Ingerence státu do mezinárodních obchodních a hospodářských styků
26. Mezinárodní organizace významné pro mezinárodní obchodní a hospodářské styky
27. Zajištění závazků v mezinárodním obchodním a hospodářském styku
28. Právní podmínky podnikání zahraničních osob v tuzemsku
29. Právní úprava kupní smlouvy v mezinárodním obchodním styku
30. Obchodní zastoupení v mezinárodním obchodním a hospodářském styku
31. Licenční smlouvy v mezinárodním obchodním a hospodářském styku
32. Vztahy v mezinárodní přepravě
33. Způsoby placení v mezinárodním obchodním a hospodářském styku
34. Mezinárodní obchodní arbitráž
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code